2013 rokiem bankowych fuzji. Co dalej?

Obiegowa opinia głosi, że proces koncentracji polskiego sektora bankowego nie przynosi klientom korzyści. Tymczasem konsolidacje banków to szansa – zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla osób, które są przez nie obsługiwane. Cieszyć powinien zatem fakt, że na rodzimym rynku jest wciąż miejsce na fuzje.

 

Firma doradcza ZEB, po przeanalizowaniu 2,5 tysiąca transakcji dokonanych w polskich bankach na przestrzeni dwudziestu lat, stwierdziła, że regularne konsolidacje w dłuższej perspektywie są niezbędnym warunkiem osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Wniosek ten jest podstawą do obalenia mitu, jakoby konsolidacja służyła jedynie za koło ratunkowe w kryzysowych czasach. Czy w Polsce mamy szansę na kolejne połączenia banków? Tak, bo jak stwierdziła w swoim raporcie agencja Bloomberg, względnie niski stopień koncentracji polskiego sektora finansowego stwarza bankom szansę na dalsze przejęcia w branży.

Goniąc zachodnią normę

Fuzje banków to na Zachodzie norma, tamtejsze rynki zdominowane są przez kilka potężnych grup kapitałowych. W Polsce w ostatnich latach również dokonano przejęć kilku dużych marek, m.in. Dominet, Fortis, Allianz czy AIG. Ale fuzje nie muszą dokonywać się wyłącznie między konkurencyjnymi bankami, konsolidacje mogą przebiegać również w ramach jednej grupy finansowej. Tak stało się pod koniec stycznia, kiedy Deutsche Bank Polska S.A. połączył się z Deutsche Bank PBC S.A., tworząc jedną organizację pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A.

Integracja obu organizacji pozwoliła nam stworzyć silny uniwersalny bank, kierujący kompleksową ofertę produktów i usług do klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych i instytucjonalnych – tłumaczy dr hab. Krzysztof Kalicki, prezes skonsolidowanego Deutsche Bank w Polsce. – Tym samym podtrzymujemy naszą dotychczasową strategię, koncentrując się na kontynuacji kierunków realizowanych dotychczas przez oba nasze banki. Z aktywami na poziomie niemal 35 mld zł należymy obecnie do najbardziej liczących się instytucji finansowych w Polsce – dodaje szef Deutsche Bank Polska S.A.

Fuzja, czyli korzyść dla klienta

Przewiduje się, że kolejne lata przyniosą dalsze fuzje w sektorze bankowym w Polsce. Co to oznacza dla klientów? Silni inwestorzy będą mogli zapewnić środki na rozwój instytucji finansowych i innowacje produktowe. Konsolidacja to zazwyczaj zmiany w ofercie, a co za tym idzie – w cennikach. W efekcie klienci dostają szansę skorzystania z atrakcyjniejszych usług w niższej cenie.

Połączenie pełne zalet

Połączenie dokonane w ramach Grupy Deutsche Bank w Polsce potwierdza, że klienci mogą zyskać na fuzjach. Deutsche Bank stawia sobie za cel kompleksową obsługę klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Chce doradzać, występować w roli eksperta i partnera, wspierać rodzimy biznes i napędzać polską gospodarkę. Deutsche Bankowi zależy, aby jego klienci realizowali swoje finansowe aspiracje. Stworzenie jednej silnej instytucji finansowej w drodze konsolidacji pozwala na osiągnięcie tych celów. Fuzja z końca stycznia 2014 roku sprawiła, że klienci mają do dyspozycji uniwersalny bank, światowego eksperta oferującego profesjonalizm i międzynarodowe kompetencje, bazującego na wieloletnim doświadczeniu jednej z największych na świecie instytucji finansowych.