Banki chętniej sprawdzają klientów

W styczniu 2012 r. liczba raportów udostępnionych bankom przez Biuro Informacji Kredytowej przekroczyła 1,8 mln, czyli wzrosła o 2,7 proc. porównując ze styczniem roku ubiegłego.

Liczba raportów monitorujących udostępnionych w styczniu 2012 r. jest o ponad 47 tys. wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. O ile ilość raportów kredytowych zmniejszyła się o 2,4 proc., to liczba raportów monitorujących wzrosła aż o 11 tys. (24,7 proc).

UWAGA! Raporty monitujące dają bankom możliwość pozyskania informacji o własnych klientach, którzy posiadają w banku co najmniej jedno czynne zobowiązanie. Zapytania są składane także w celu monitorowania stanu zobowiązań klienta w innych bankach.

– Styczeń i luty są miesiącami pustki na stanowiskach kredytowych w bankach. Rok temu, w styczniu 2011 r. banki udzieliły około 500 tysięcy kredytów konsumpcyjnych, było to o ponad 20 proc. mniej niż udzielono średnio w kolejnych miesiącach – komentuje Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej. –  W tym roku sytuacja jest podobna, stąd też niskie zapotrzebowanie banków na raporty kredytowe, zwłaszcza wydawane natychmiast po złożeniu przez bank zamówienia – dodaje.

W styczniu tego roku znacząco wzrosła ilość ocen scoringowych klientów dokonanych przez BIK na wniosek banków. Wyniosła ona 2,58 mln, co oznacza wzrost aż o 94,3 proc. w porównaniu ze styczniem 2011 r.

Ocena scoringowa polega na porównaniu charakterystyki danego klienta z charakterystyką klientów, którzy już otrzymali kredyty.

WAŻNE! Im bardziej profil osoby ubiegającej się o kredyt jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzymuje, co zwiększa szanse na kredyt i atrakcyjność warunków dla klienta.

Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym banki pobrały więcej raportów monitorujących niż kredytowych. W obliczu słabnącej akcji kredytowej, sektor bankowy koncentruje się na bieżącym monitorowaniu zachowań finansowych swoich klientów.

fot. Getty Images