Czy możliwe jest ponowne zwolnienie z VAT?

Realizowanie sprzedaży w pewnym limicie zwalnia podatnika od płacenia podatku VAT. Nie każdy jednak musi ze zwolnienia skorzystać. Decyzję o zrzeczeniu się tego prawa warto przemyśleć – na możliwość ponownego wyboru zwolnienia trzeba czekać ponad rok.

Od momentu rozpoczęcia działalności i dokonania pierwszej transakcji do chwili, kiedy opodatkowana sprzedaż osiągnie określoną wartość, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT. Tą granicą jest kwota 150.000 zł dla sprzedaży w poprzednim roku podatkowym.

Jeśli natomiast rozpoczęcie działalności będzie miało miejsce w trakcie roku podatkowego, limit stanowić będzie proporcja 150.000 zł w stosunku do okresu prowadzenia firmy dla sprzedaży przewidywanej w roku podatkowym (czyli 12,5 tys. zł za każdy miesiąc – przyp. red.).

Do wartości sprzedaży nie wlicza się jednak dostawy towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku (przedmiotowo), a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze statusu podatnika VAT zwolnionego można jednak zrezygnować, a po rezygnacji znów do niego powrócić. Obydwie decyzje mogą okazać się dla podatnika korzystne. Sam powrót (a zatem ponowny wybór zwolnienia) opłaca się zwłaszcza, gdy przedsiębiorca większość transakcji przeprowadza z osobami niebędącymi czynnymi podatnikami VAT lub kiedy na potrzeby swojej działalności dokonuje nieznacznych zakupów.

Niestety ze zmianą statusu podatnika na potrzeby VAT-u trzeba się wstrzymać – i to na długo. Przedsiębiorca, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT-u, może do niego powrócić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym od zwolnienia odstąpił.

Innymi słowy, jeśli rezygnacja z prawa nastąpiła np. w marcu b.r., ponowny wybór zwolnienia będzie możliwy dopiero od 1 stycznia 2015 r.

W przypadku powrotu przedsiębiorcy do zwolnienia podmiotowego z VAT, fiskus musi ponownie wypisać go z rejestru czynnych podatników VAT. Należy zatem złożyć w urzędzie aktualizujący druk VAT-R w okresie tygodnia, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Składający musi w nim m.in. wskazać, iż na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług będzie korzystał ze zwolnienia oraz podać pełną datę, od której to nastąpi, odpowiednio w polach 30. i 38.

Katarzyna Miazek, Karolina Zawłocka

Fot. Getty Images