Leasing z poręczeniem dla małych i średnich firm

Pekao LEASING podpisał umowę o współpracy z Konsorcjum regionalnych i lokalnych Funduszy Poręczeniowych tworzących Krajową Grupę Poręczeniową.

Celem Programu Rozwoju MŚP jest dostarczenie klientom z tego segmentu możliwości finansowania planowanych inwestycji leasingiem na atrakcyjnych warunkach a tym samym stymulacja rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Podpisanie umowy z Konsorcjum jest kluczowym elementem programu.

Pekao LEASING jako pierwsza firma leasingowa będzie mogła zaoferować leasing z poręczeniem klientom prowadzącym działalność w 12 spośród 16 województw. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem usługi na 75% powierzchni kraju. Warto nadmienić, że do tej pory zaledwie jedna spółka leasingowa miała w ofercie leasing z poręczeniem, dostępny dla klientów z jednego województwa.

– Formuła Konsorcjum Grupy KGP jest otwarta. W kolejnych miesiącach planujemy rozszerzenie jej działania o fundusze poręczeniowe z pozostałych województw – mówi Marek Stefanina, prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej.

Dzięki poręczeniu transakcji leasingowej klient skorzystać może z korzystniejszych dla siebie warunków. Pekao LEASING traktuje poręczenie jako zabezpieczenie o wysokiej płynności, co niekiedy może okazać się bardzo istotne przy ocenie transakcji.

– Dzięki takiej formie wsparcia, Pekao LEASING może być bardziej skłonne, aby pożyczyć przedsiębiorcy środki na jego inwestycje – mówi Wojciech Lachowiecki z Biura Rozwoju Biznesu Pekao LEASING.

Poręczenie transakcji leasingowej to również wyśmienite rozwiązanie dla przedsiębiorców mających awersję do zabezpieczenia inwestycji majątkiem własnym.

– W ostatnich miesiącach spotykaliśmy się z sytuacjami, w których z powodu niepewności na rynku, przedsiębiorcy odkładali bardzo rozwojowe inwestycje na tzw. lepsze czasy. Nowa usługa pozwoli na szybszą realizację planowanego przedsięwzięcia – uważa Maria Kalwasińska – członek zarządu Pekao LEASING.

– Wprowadzenie Programu Rozwoju MŚP z poręczeniem pozwala na większą dostępność leasingu dla przedsiębiorców zamierzających finansować przedmioty, dla których rynek wtórny jest mniejszy, jak np. specjalistycznych maszyn i urządzeń albo właściwie nie ma go wcale, jak w przypadku prototypów albo robionych na miarę linii technologicznych. Nasz Program to również duża szansa dla ambitnych, dobrze przygotowanych przedsiębiorców, którzy niedawno zaistnieli na rynku i nie mają odpowiedniej historii kredytowej – kontynuuje Lachowiecki.

Niekiedy bank może pomóc realizować inwestycje nawet tym przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność, nie mając odpowiednich środków własnych, ani standardowych możliwości zabezpieczenia transakcji.

Podpisanie umowy o współpracy z Konsorcjum zbiegło się w czasie z wprowadzeniem przez Pekao LEASING oferty leasingu finansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W ramach umowy z EBI, Pekao LEASING może zaoferować autonomicznym przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 250 etatowych pracowników znacznie korzystniejsze warunki finansowe niż standardowo.

Oferta finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na tańsze finansowanie, a co za tym idzie, oszczędność środków własnych.

– To już druga umowa zawarta pomiędzy Pekao LEASING a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach pierwszego etapu realizacji mamy do wykorzystania 75 mln euro – dodaje Andrzej Król, prezes zarządu Pekao LEASING.

Fot. Getty Images