Czy okulary można odliczyć?

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych zakupu okularów, i to nie tylko tych przeciwsłonecznych, ale także korekcyjnych.

Okulary przeciwsłoneczne w okresie letnim to dla kierowcy rzecz niezbędna. Przedsiębiorca, który w związku z działalnością swojej firmy przemierza wiele kilometrów, w słoneczne dni potrzebuje ich niemal na równi z wodą do picia.

Grafik komputerowy czy informatyk, którzy codziennie wiele godzin spędzają przed komputerem, osłabiając wzrok, często potrzebują z kolei okularów korekcyjnych. Bez nich nie mogą pracować i wykonywać swojej działalności. Fiskus nie podziela jednak tej opinii, traktując zakup okularów jako wydatek osobisty.

Do kosztów podatkowych można zaliczyć wszelkie wydatki, które zostały właściwie udokumentowane i są ponoszone w celu uzyskania przychodu. Wyjątki od tej zasady zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W katalogu tym nie znajdują się okulary, co mogłoby sugerować, że gdy są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z firmą, można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Innego zdania jest jednak fiskus i sądy. W interpretacjach konsekwentnie podkreślany jest brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupem okularów, a możliwością uzyskania przychodów.

„Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem generalną zasadą prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ścisłe powiązanie kosztów ponoszonych przez podatnika z celem osiągnięcia przychodów, przy czym cel ten musi być widoczny, a ponoszone koszty winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej winny go zakładać jako realny” – interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27.01.2009 r., nr IPPB1/415-1312/08-2/EC.

Okulary nie tylko do pracy

Przedsiębiorca, który korzysta z okularów w godzinach działalności swojej firmy, wykorzystuje je także poza pracą do celów osobistych – przynajmniej ma taką możliwość i fiskus nie daje się przekonać, że może być inaczej.

Tak było np. w rozpatrywanej sprawie radcy prawnego, który wskazał, że w związku z prowadzoną działalnością musi czytać ogromną liczbę dokumentów. Argumentował również, że z okularów korzysta tylko w czasie pracy w kancelarii i w sądzie. To jednak nie przekonało fiskusa, który stanowczo powiedział „nie” dla zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów: