Czynsz inicjalny w leasingu – do odliczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednoznaczny: przedsiębiorca, który zapłaci firmie leasingowej opłatę wstępną, może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu od razu.

26 kwietnia 2013 roku NSA potwierdził, że czynsz inicjalny można uznać za koszt w tym samym miesiącu, w którym wydatek został dokonany.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w 2010 r. chciał wziąć w leasing samochód osobowy. Firma leasingowa nakazała zapłacić czynsz inicjalny, co stanowiło warunek otrzymania pojazdu. Podatnik zwrócić się z pytaniem do Izby Skarbowej w Poznaniu, chcąc uzyskać informację, czy może włączyć czynsz do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo.

Izba uznała, że przedsiębiorca może rozliczać czynsz inicjalny proporcjonalnie do spłacanych rat leasingowych, a więc nie może tego zrobić od razu. Zdaniem urzędników, jednorazowe opłaty wstępne dotyczą całego okresu, na jaki zawarto umowę leasingu i dlatego należy je rozliczać stopniowo.

Przedsiębiorca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd przyznał mu rację uznając, że opłata powinna zostać zaliczona do kosztów podatkowych jednorazowo. Powodem takiej interpretacji jest fakt, że opłata wstępna jest niezależna od rat leasingowych, jest obowiązkowa i trzeba ją opłacić jeszcze przed wydaniem przedmiotu leasingu.

Izba Skarbowa w Poznaniu zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale ten oddalił skargę, przyznając tym samym rację WSA oraz samemu przedsiębiorcy.

MP

Fot. Getty Images