Inwestuj w innowacje i badania naukowe

Komisja europejska chce przeznaczyć duże dofinansowania dla przedsiębiorstw inwestujących w innowacje.

Unia Europejska przygotowuje duże dotacje dla firm, których inwestycje dotyczyć będą pięciu następujących dziedzin:

  • innowacyjne leki,
  • aeronautyka,
  • przemysł oparty na zasobach biologicznych,
  • ogniwa paliwowe,
  • technologie wodorowe i elektronika.

Dofinansowania wypłyną z kolejnego unijnego programu „Horyzont 2020”, którego budżet został zwiększony dodatkowo o 14 mld euro. Dotacja w wymienionych sektorach ma zapewnić dobre miejsca pracy oraz powinna pomóc firmom, którym ciężko jest objąć tego typu inwestycje i związane z nimi ryzyko.

Wsparcie finansowe będzie dotyczyć projektów związanych z leczeniem dolegliwości spowodowanych ubóstwem, unowocześnianiem technologii pomiarów przemysłowych, wsparciem małych firm zaawansowanych technologicznie oraz rozwiązań, które pozwolą osobą starszym i niepełnosprawnym bezpieczniej poruszać się w ich otoczeniu.

Standardowo ogłaszane będą zaproszenia do składania wniosków, na które mogą odpowiadać małe i duże firmy, wyższe uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje, które zdecydują się na tego typu inwestycje. Środki będą pokrywane z budżetu UE  (79 mld euro) w ramach programu „Horyzont 2020” w latach 2014 – 2020.

Przykładowe projekty zrealizowane w wyniku partnerstw publiczno-prywatnych:

  • wózek podnośnikowy z napędem na ogniwa paliwowe,
  • nowe typy napędzanych wodorem autobusów,
  • wydajniejsze pojazdy o napędzie elektrycznym,
  • lżejsze wiropłaty, redukujące emisję CO2 pochodzących z lotnictwa o ponad 20 proc,
  • wynalazki dotyczące metod leczenia cukrzycy.

Źródło: Komisja Europejska

Więcej o projekcie „Horyzont 2020”