Jak wybrać idealnego pośrednika rynku walutowego?

Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z wyborem odpowiedniego pośrednika, który umożliwi grę na giełdzie walutowej. W zależności od warunków, jakie zostaną zaproponowane danemu inwestorowi, zależeć może ewentualny zysk bądź strata gracza. Dlatego tak istotne jest, by podjąć najlepszą decyzję. Jak jej dokonać?

Różne modele działania

Spośród brokerów rynku Forex, którzy umożliwiają swoim klientom uczestnictwo na tej największej giełdzie walutowej, wyróżnić można trzy podstawowe formy ich działania. Najbardziej popularny jest Market Maker, który realizuje zlecenia klientów na stworzonym przez siebie rynku, tzw. dealing-room. Z drugiej strony znajdują się pośrednicy handlu walutami, tacy jak brokerzy ECN lub STP, którzy przekazują transakcje bezpośrednio na rynek walutowy.

Jakie kryteria brać pod uwagę?

Podstawowe kryterium, które powinno być rozpatrywane, uzależnione jest od modelu działania danego brokera rynku Forex, czyli od tego, w jaki sposób realizowane są zlecenia graczy. Inwestor powinien wybrać, czy jego operacje będą przenoszone bezpośrednio na rynek walutowy, tak jak ma to miejsce u brokerów ECN i STP, czy też trafią na rynek stworzony przez pośrednika handlu walutami, takiego jak Market Maker, który będzie jedynie lustrzanym odbiciem sytuacji na giełdzie walutowej, nie zawsze w dokładny sposób odwzorowujący realne wahania kursów walutowych. Ważną przesłanką w tym wyborze może być doświadczenie gracza oraz środki finansowe, które chce zdeponować na rachunku brokera Forex. Równie istotne będą koszty uczestnictwa, które będzie musiał ponieść inwestor rynku walutowego, jak również takie elementy, jak rodzaj i możliwości platformy transakcyjnej, bezpieczeństwo czy też wsparcie ze strony wybranego pośrednika handlu walutami.

Koszty uczestnictwa

Wszelkiego rodzaju opłaty oraz prowizje, które musi uiszczać gracz na rzecz danego brokera rynku Forex mogą mieć decydujący wpływ na możliwość wypracowania odpowiedniego zysku. Najpopularniejszą opłatą jest spread, czyli różnica powstała między ceną kupna i sprzedaży danej waluty. Wielkość ta stanowi najczęściej jedyny koszt, który jest ponoszony przez inwestora na rzecz pośrednika handlu walutami, u którego klient ma zdeponowany wkład.

Doświadczenie, renoma, bezpieczeństwo

Możliwość uczestnictwa na giełdzie Forex oferowana jest przez niezliczoną liczbę pośredników handlu walutami. Każdy z nich stara się przekonać potencjalnych klientów, że to jego oferta jest najbardziej atrakcyjna. Jednak nie można sugerować się wyłącznie zapewnieniami ze strony brokerów. Niezwykle atrakcyjne warunki gry oferowane przez pośrednika, który dopiero zaistniał na rynku, mogą wydawać się kuszące. Jednak nie można mieć żadnej pewności, że środki, które zostaną u niego zdeponowane, będą w pełni bezpieczne. Zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór brokera Forex, który ma już odpowiednie doświadczenie oraz renomę, takiego jak np. dom maklerski X-Trade Brokers. Decydując się na pewne i sprawdzone instytucje, które umożliwiają handel walutami na Foreksie można mieć pewność, że zdeponowane środki pieniężne będą w pełni bezpieczne.

Atrakcyjna platforma

Czasem o wyborze brokera rynku Forex, zwłaszcza wtedy, gdy oferta poszczególnych pośredników giełdy walutowej jest podobna, może zadecydować rodzaj i możliwości platform transakcyjnych. Przede wszystkim powinna być ona przyjazna i nie nastręczać problemów z obsługą. Nie może również ulegać awariom oraz zapewniać szybkie działanie, gdyż o powodzeniu w handlu walutami na Foreksie często mogą decydować sekundy, w których to gracz musi w błyskawiczny sposób przewidzieć zachowanie się kursu wybranej waluty. Coraz częściej systemy transakcyjne zawierają wiele przydatnych narzędzi analitycznych, dzięki którym wyniki osiągane w handlu walutami mogą być jeszcze lepsze.

Wybór pośrednika rynku Forex wcale nie jest taki oczywisty, wszystko zależy od oczekiwań inwestora. Decyzja ta nie może być w żaden sposób podjęta pochopnie, należy w przemyślany sposób znaleźć najbardziej korzystną z punktu widzenia gracza ofertę, pamiętając jednocześnie, by brać pod uwagę propozycję jedynie pewnych i sprawdzonych pośredników giełdy walutowej, którzy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji walutowych.