Najłatwiej sfinansować innowacyjną produkcję

Firmy produkcyjne mają największe możliwości i szanse na otrzymanie wsparcia w ramach dostępnych narzędzi finansowania przedsiębiorstw.

Świetnym tego przykładem jest kredyt technologiczny – narzędzie niezbyt popularne wśród przedsiębiorstw, premiujące bowiem wysoko zaawansowaną innowacyjność firm, której wytycznym gros firm nie może sprostać.

Kredyt technologiczny

Możliwość uzyskania kredytu wiąże się z koniecznością wdrożenia rozwiązania technologicznego, którego efektem będzie wytworzenie nowego produktu lub usługi. Jest to zatem w praktyce idealne narzędzie dla finansowania firm o profilu produkcyjnym, które – w przeciwieństwie do firm handlowych czy nawet usługowych – najczęściej spełnić mogą obostrzone kryteria innowacyjności produktowej.

Wyniki ostatnich transzy naboru wniosków wskazują, iż odsetek firm produkcyjnych na liście beneficjentów jest na tyle znaczący, że śmiało można uznać kredyt technologiczny za znakomite narzędzie dające szansę rozwoju technologicznego firm głównie o tym właśnie profilu.

W ramach premii kredytu technologicznego, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zrealizowana może być inwestycja technologiczna mająca na celu zakup i wdrożenie nowej technologii (ewentualnie wdrożenie własnej nowej technologii) oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Premia zaś wypłacana jest przez BGK za pośrednictwem banków komercyjnych oceniających projekty pod względem merytorycznej jakości i efektywności ekonomicznej.

Projekt, którego maksymalna wartość wynieść może nawet 50 mln euro, zakładać musi jednak bardzo wysoki stopień innowacji technologicznej wdrażanej technologii, potwierdzonej przez niezależne instytucje naukowe dedykowaną opinią o innowacyjności.

To założenie, mimo elastycznego wachlarza kosztów kwalifikowanych w ramach projektów, zdecydowanie łatwiej spełniane jest przez poszukujące prototypowych rozwiązań firmy producenckie, realizujące projekty uruchomienia nowych linii produktowych.

Dotacje unijne

Spore szanse na uzyskanie dofinansowania ciekawych projektów firmom tym dają także dotacje unijne. Zarówno w regionalnych, jak i ogólnopolskich naborach największe szanse na uzyskanie środków mają firmy produkcyjne. To w nich najłatwiej wskazana zostać może innowacyjność produktowa, procesowa czy organizacyjna – szczególnie mocno akcentowana i punktowana przez komisje oceniające. Tendencję tę potwierdzają nie tylko wyniki kolejnych naborów, ale też doświadczenia firm konsultingowych.

Szczególnych możliwości wsparcia rozwoju produkcji szukać można w ramach Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym Osi Priorytetowej i w ramach Działania 1.4 oraz 4.1, ale również w popularnym obecnie Działaniu 8.2.

Wspieranie wdrażania biznesu elektronicznego typu B2B, nakierowanego na rozwój relacji biznesowych współpracujących przedsiębiorstw poprzez wdrożenie rozwiązań technologicznych, integrujących wspólne procesy biznesowe kontrahentów.

Z tego rodzaju wsparcia dotacyjnego skorzystał Corin, jeden z czołowych producentów bielizny damskiej w Polsce, który dla usprawnienia procesów wewnętrznych i lepszej współpracy z partnerami wdrożył nowoczesną technologię informatyczną, automatyzującą procesy produkcyjne w firmie, tj. kompleksowy system klasy ERP – Comarch ERP XL wraz ze zintegrowanymi rozwiązaniami B2B.

Innowacyjny biustonosz

Projekt modernizacji struktury informatycznej w firmie Corin był realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. Firma skorzystała z dotacji w ramach programów „E-technologie dla przedsiębiorstw” oraz „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Ze środków unijnych sfinansowano dużą część prac, co wpłynęło znacząco na obniżenie kosztu własnego, przyspieszyło zwrot z inwestycji i pozwoliło na zachowanie płynności finansowej firmy.

Projekt rozwoju produkcji finansowany ze środków unijnych zaowocował wprowadzeniem w firmie nie tylko znaczącej innowacji procesowej i organizacyjnej poprzez automatyzację procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ale także innowacji produktowej.

Innowacyjność tego przedsięwzięcia w pełni wpisała się w priorytety programu wsparcia unijnego, dając firmie możliwość rozwoju i stworzenia unikatowego na rynku produktu.

Firma Corin wraz z naukowcami Politechniki Łódzkiej przeprowadziła bowiem badania naukowe, których celem było stworzenie wyjątkowo wygodnego i bezpiecznego dla zdrowia kobiety biustonosza. Dzięki temu stworzony został unikalny na rynku produkt.

To przykład wskazujący, jak skutecznie wykorzystać potencjał i przewagę profilu produkcyjnego firmy, by sięgając po dostępne na rynku finansowym narzędzia wsparcia, zrealizować najbardziej śmiałe, wysoko budżetowe przedsięwzięcia.

Zyskują na tym nie tylko sami przedsiębiorcy, silniejsi w walce z konkurencją, ale także my, konsumenci – odbiorcy coraz bardziej udoskonalanych, innowacyjnych produktów.

Joanna Dominiak – kierownik ds. finansowania w Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2012

Fot. Corin.pl