Jakie formalności są konieczne przy kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny ze względu na swój charakter wymaga przedłożenia bankowi właściwie całej sterty różnych dokumentów. Niestety nie ma sposobu na ominięcie procedur, warto więc wiedzieć wcześniej, na co należy się przygotować. Choć zasady udzielania kredytów hipotecznych mogą się od siebie różnić, z dużym prawdopodobieństwem można wytypować dokumenty najbardziej pożądane przez każdą z bankowych instytucji.

Identyfikacja kredytobiorcy

To standardowy proces, od którego należy zacząć starania o dofinansowanie – zazwyczaj potrzebne są dwa dokumenty ze zdjęciem, jeden z nich to dowód osobisty.

Dokumenty poświadczające zdolność kredytową

Jednym słowem: na tym etapie starania się o kredyt hipoteczny trzeba udowodnić, że będziemy mieli z czego spłacać zaciągnięte zobowiązanie. W tym celu bank może poprosić o przedstawienie dokumentów takich jak:

l  kopię umowy o pracę,

l  wyciąg dochodów z konta (np. za kilkumiesięczny okres),

l  deklarację PIT.

Dodatkowo, jeżeli do niedawna były spłacane jakieś zobowiązania w rodzaju pożyczki lub innego dowolnego kredytu, bank może zażądać oświadczeń wierzyciela o fakcie terminowego uregulowania spłat.

Dokumenty określające status kredytowanej nieruchomości

W zależności od tego, z jakiego źródła pochodzić będą nieruchomości finansowane przez kredyty hipoteczne, konieczne będzie przedłożenie określonych dokumentów mających pomóc zidentyfikować lokum pod względem stanu prawnego. Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami – nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego (w) lub z rynku pierwotnego (p). Wymagane dokumenty to:

l  umowa przedwstępna (z deweloperem lub sprzedawcą),

l  odpis z księgi wieczystej nieruchomości (w) lub gruntu, na której prowadzona jest inwestycja (p),

l  dokumenty identyfikacyjne dotyczące spółdzielni (w) lub dewelopera (p),

l  dokumenty poświadczające prawa do sprzedawanego lokalu (w),

l  zaświadczenie ze spółdzielni, że mieszkanie nie jest zadłużone (w),

l  promesa z banku o bezobciążeniowym zwolnieniu z hipoteki (p),

l  dokumenty potwierdzające, że nieruchomość jest oddana do użytku (p).

Jak znaleźć dobre kredyty hipoteczne?

Przed podjęciem decyzji o kredycie warto mieć pewność, że wybrana oferta faktycznie jest tą gatunkowo najlepszą. Można w tym celu skorzystać z rankingu opracowanego na stronie finmarket.pl, gdzie można znaleźć m.in. kredyty hipoteczne uszeregowane pod względem oprocentowania, walut, okresu kredytowania, wysokości wkładu własnego, kosztów uruchomienia kredytu itp. Dzięki temu, że prezentowany ranking jest na bieżąco aktualizowany, z pewnością analiza takiego zestawienia okaże się pomocna przy wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania.