Ponad 40% wzrost wartości Energi na GPW

Energa SA obchodzi rocznicę debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestorzy mają dziś powody do zadowolenia – w tym czasie wartość Spółki wzrosła o ponad 40 proc., a Zarząd konsekwentnie realizuje deklaracje z okresu IPO, w tym politykę dywidendową.

Debiut Energa SA, który miał miejsce 11 grudnia 2013 roku, poprzedzony był największą od ponad trzech lat ofertą publiczną o wartości 2,4 mld zł. Oferta zakończyła się sukcesem, a do nowych akcjonariuszy trafiło 34,18 proc. akcji spółki. Kapitalizacja Energi w pierwszym dniu notowań wynosiła 7 mld zł, rok później to niemal 10 mld zł, czyli o ponad 40 proc. więcej. W ciągu tego roku spółka awansowała do najważniejszych indeksów – początkowo do WIG40, by po chwili znaleźć się w gronie „blue chips” z WIG30, gromadzącym największe spółki z warszawskiej giełdy. Potem przyszedł czas na międzynarodowe indeksy: MSCI Poland oraz FTSE All World.

Wchodząc na parkiet warszawskiej giełdy Energa postawiła na defensywny model biznesowy, jak i najwyższą rentowność, efektywność i oszczędny plan inwestycyjny. Strategia Grupy koncentruje się na regulowanym segmencie dystrybucji, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz podnoszeniu jakości obsługi klienta.

Nadrzędny cel – tworzenie wartości dla akcjonariuszy – spółka realizuje poprzez utrzymanie profilu działalności o niskim ryzyku biznesowym i bezpiecznej strukturze kapitału, Na systematyczną poprawę wyników wpływ ma też coraz większa efektywność funkcjonowania spółki i całej Grupy. Jej kilkuletnia, głęboka restrukturyzacja oraz uporządkowanie według segmentów produkcyjnego, handlowego i usługowego, pozwoliło zmniejszyć liczbę spółek, zoptymalizować zatrudnienie, sposób i koszty funkcjonowania. Stabilną pozycję finansową spółki potwierdzają oceny ratingowe agencji Fitch i Moody’s, na poziomie odpowiednio BBB oraz Baa1.

– Źródłem naszego dotychczasowego powodzenia wśród inwestorów jest spokojny, przewidywalny model biznesowy, który pozwala nam na generowanie zysku przy niskim poziomie ryzyka. Inwestorzy cenią stabilność i przewidywalność. Dobrze też zarządzamy aktywami, w ostatnich kwartałach wykazaliśmy wysoką rentowność i kolejną poprawę efektywności biznesowej. Duże znaczenie ma także fakt, że konsekwentnie wywiązujemy się z deklaracji, jakie składaliśmy przed giełdowym debiutem, zwłaszcza w zakresie polityki dywidendowej – ocenia Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu Energa SA.

Zdolność do wypłaty wysokiej dywidendy jest jedną z najistotniejszych wartości spółki. 10 czerwca ENERGA po raz pierwszy jako spółka giełdowa podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem. Stabilna pozycja finansowa i dobre wyniki pozwoliły przekazać akcjonariuszom 414 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Jednostkowe wyniki wypracowane po 3 kwartałach tego roku potwierdzają zdolność wypłaty wysokiej dywidendy także za rok. Zgodnie z polityką opisaną w prospekcie emisyjnym, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę zysku na poziomie 500 mln, a w kolejnych latach kwotę wypłaconą za 2014 rok, zindeksowaną o poziom równy bądź wyższy niż stopa inflacji.

– Patrząc na wyniki Energi, jestem przekonany że jej wejście na giełdę otworzyło nowy rozdział w historii spółki i stworzyło szanse dalszego rozwoju. Mamy nadzieję, że Energa, która tak dobrze jest przyjmowana przez inwestorów, dalej będzie korzystać przy realizacji swoich planów inwestycyjnych właśnie z Giełdy Papierów Wartościowych jako atrakcyjnego źródła pozyskania kapitału na inwestycje – mówi Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW.

W ciągu roku obecności na giełdzie Energa odnotowała pierwsze sukcesy: znalazła się w gronie Liderów Rynku Kapitałowego i nagrodzona została przez Giełdę Papierów Wartościowych za największą wartość oferty publicznej w 2013 r. W 15. edycji konkursu Giełdowa Spółka Roku spółka wyróżniona została przez redakcję Pulsu Biznesu, a w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30 prowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet, ENERGA zajęła miejsce tuż za podium, co zważywszy na krótki staż giełdowy jest dużym osiagnięciem. We wrześniu spółka otrzymała także logo „Odpowiada inwestorom” – tytuł przyznawany przez redakcję Pulsu Biznesu spółkom, które regularnie komunikują się z inwestorami indywidualnymi w ramach prowadzonej przez dziennik „Akcji Inwestor”.

Energa na Giełdzie:

Indeksy: WIG30, WIG Enegia, WIG, MSCI Poland, FTSE All World
Roczne maksimum: 25,27 zł
Roczne minimum:14.52 zł
Raporty analityczne: 32, w tym 16 z rekomendacją kupuj
Ratingi: Moody’s Baa1 – perspektywa stabilna, Fitch BBB – perspektywa stabilna

rok_na_gieldzie_w_liczbach

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości około 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc.