Dla tych, którzy chcą chwalić i polecać

W marcu 2013 powstała strona www.rekomendujcie.pl. Strona umożliwia polecanie przez wszystkich konsumentów tego, co dobre, co warto wskazać jako godne polecenia. Bez narzekania i krytykowania.

Celem programu Rekomendujcie!, który został zainicjowany w marcu 2012 roku, jest popularyzowanie wśród konsumentów prawa do dzielenia się doświadczeniami oraz do rekomendowania tego, co uważają za dobre, słuszne, czy też godne polecenia.

Nowa strona www.rekomendujcie.pl służy dzieleniu się informacjami na temat różnych kategorii produktów, usług – wyjazdów, dobrych miejsc na weekendy, ciekawych form odpoczynku, rozrywki, sprzętu. Jest drugim po fan page’u na Facebooku miejscem, w którym można dzielić się wyłącznie pozytywnymi opiniami.

Do uczestniczenia zapraszani są wszyscy konsumenci, którzy chcą pozyskiwać pozytywne opinie i dzielić się z innymi: polecać, rekomendować, a nie narzekać czy krytykować.

Program Rekomendujcie! z założenia wyklucza narzekanie i „hejtowanie” – mówi Iwona Gniedziejko, odpowiadająca w Streetcom za program. – Jesteśmy tylko na „tak”! Skupiamy się na tym, co dobre. Lubimy chwalić się tym, że poznaliśmy coś dobrego, dzielić się dobrymi doświadczeniami.

Program „Rekomendujcie!” ma charakter społeczny. Inicjatorem i promotorem programu jest agencja marketingowa Streetcom Polska. Hasło przewodnie programu brzmi: „Mamy prawo do rekomendowania tego, co dobre!”.

Celem akcji jest wzmacnianie pozytywnych relacji między konsumentami i popularyzowanie prawa do dzielenia się dobrymi doświadczeniami. W ramach programu tworzone są miejsca, które pomagają w komunikowaniu się konsumentów i dawaniu rekomendacji.

Fot. Getty Images