Szukają Wokulskiego w XXI wieku

Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do tytułu „Pozytywista Roku 2012”.

„Pozytywista Roku 2012” to już  piąta edycja honorowego konkursu aktywnie promującego przedsiębiorczość.

Do konkursu można zgłaszać osoby, firmy i instytucje przedsiębiorcze, ale także osoby, firmy i instytucje zaangażowane w sprawy społeczne, badaniarozwój oraz ochronę środowiska.

– Warunkiem wstępnej rejestracji kandydata do tytułu „Pozytywista Roku 2012” jest
przesłanie drogą  elektroniczną  wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który udostępniliśmy na stronie internetowej www.pozytywistaroku.pl – mówi Marcin Przybysz, prezes Fundacji „Wokulski”.

– Ze strony można również ściągnąć formularz w wersji do wypełnienia na własnym komputerze. Uzupełniony o niezbędne dane należy wysłać  na adres: konkurs@pozytywistaroku.pl. Z uwagi na to,  że kandydata zgłasza osoba trzecia, jego ostateczne zarejestrowanie możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez nas osobistej zgody kandydata na udział w konkursie. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2013 roku – dodaje.

We wszystkich kategoriach konkursu decydujący jest dorobek kandydata oraz to, czy jego działania wykraczają  poza obowiązujące ramy, zwyczaje, itp.

Kapituła Konkursu „Pozytywista Roku 2012” przyzna nagrody w pięciu kategoriach:

  • Firmy rodzinne
  • Wizja i przywództwo
  • Badania i rozwój
  • Ekologia i rozwój zrównoważony
  • Otoczenie biznesu.

Kim jest współczesny pozytywista?  To odnoszący sukcesy przedsiębiorca, dbający o rozwój i zysk swojej firmy a jednocześnie osoba aktywnie angażująca się w życie swojej społeczności lokalnej, pracująca dla jej rozwoju.

Znakiem rozpoznawczym pozytywisty jest to, że buduje, tworzy i organizuje. „Pozytywistą Roku” może być też menedżer, lider, urzędnik, nauczyciel czy działacz społeczno‐gospodarczy itp. Tytuł mogą uzyskać również firmy, urzędy, instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi pod koniec marca 2013 r. Spośród nich Kapituła Konkursu wybierze w ramach każdej kategorii jednego laureata oraz piętnastu wyróżnionych. Kto został laureatem, dowiemy się podczas Finałowej Gali, która odbędzie się 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

Laureatom zostaną wręczone statuetki „Pozytywista Roku 2012”, natomiast wyróżnionym medale „Pozytywista Roku 2012”. Wszyscy finaliści otrzymają ponadto dyplom i okolicznościowy znaczek, jak również prawo do używania Godła Nagrody „Pozytywista Roku”.

Konkurs promuje wartości ważne dla prowadzenia biznesu: zaufanie, współpracę, uczciwość i odpowiedzialność. Mimo że mocno osadzony jest w rodzimej tradycji i historii, to skupia się na przyszłości, wyzwaniach teraźniejszości i wizji budowania wspólnego jutra (repozytywizm).

Fot. Getty Images