Jak wypełnić przelew do ZUS?

Czy może być coś łatwiejszego niż wykonanie przelewu? Wydaje się to zadaniem banalnym, szczególnie w erze bankowości on-line. A jednak, gdy nadejdzie czas opłacenia Twoich pierwszych składek ZUS, ta prosta czynność może urosnąć do rangi poważnego problemu.

Dlaczego wykonanie przelewu do ZUS jest trudniejsze niż wykonanie innej płatności? Problem w tym, że ZUS wymaga wpisywania do treści przelewów dodatkowych informacji, które nie wynikają jedynie ze zdrowego rozsądku, a wymagają znajomości narzuconego systemu oznaczeń.

Ale po kolei.

Jeśli chcesz opłacić składki, najpierw musisz znać numery kont. W całym kraju są one takie same.

Składki na ubezpieczenie społeczne: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Składki na fundusz pracy: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

Jeśli dokonujesz płatności za pośrednictwem przelewu internetowego, dane płatnika uzupełnią się automatycznie. Nazwa firmy powinna być zgodna z tą, którą podałeś w dokumentach zgłoszeniowych.

NIP wpisujemy bez kresek (podobna zasada dotyczy także innych numerów). W większości systemów bankowych dane te uzupełniane są automatycznie. Podobnie REGON. Co ważne, jeśli został Ci nadany ten numer, wpisujesz go jako identyfikator uzupełniający. Nie wpisujesz natomiast PESEL-u (poza sytuacją, gdy REGON nie został Ci nadany).

Używane kody:
P – PESEL
R – REGON
1 – dowód osobisty
2 – paszport

Numer dowodu lub paszportu wpisujesz tylko wtedy, gdy nie posiadasz numerów PESEL lub REGON.

Kolejna pozycja, jaką należy uzupełnić, to typ wpłaty.

Dostępne typy wpłat:
S – składka za 1 miesiąc
M – składka za okres dłuższy niż 1 miesiąc
U – wpłaty w ramach układu ratalnego
T – jeśli płatnik uzyskał zgodę ZUS na odroczenie terminu
D – opłata dodatkowa wymierzona przez ZUS
E – koszty egzekucyjne
A – jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową.

Jako przedsiębiorca najczęściej będziesz wpisywał literę S.

Kolejny będzie numer deklaracji. Najczęściej będzie to cyfra 1. Jeśli wykonujesz korektę deklaracji, którą już raz złożyłeś, wpisujesz cyfrę 2 (i odpowiednio kolejne dla następnych korekt). Inne oznaczenia stosowane są w wyjątkowych przypadkach, dlatego nie będę ich tutaj przytaczał.

W polu „Deklaracja” należy określić miesiąc, za który dokonujesz składek. Jeśli np. opłacasz je w grudniu za listopad 2012 r., powinieneś wpisać  112012 (bez odstępów i bez kresek).

Pole „Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego” pozostawiasz puste, jeśli opłacasz standardowe, comiesięczne składki.

I to już wszystko. Teraz wystarczy już tylko wpisać sumę przelewu i dokonać płatności. Aktualne stawki ubezpieczeń znajdziesz m.in. na stronie internetowej ZUS-u.

Marcin Pietraszek

Fot. Getty Images

  • Joanna O

    datę wpisujemy zaczynając od roku.

    • Nie ma znaczenia, w obu wypadkach rozliczą prawidłowo. Zastanawiam się jednak, czy można datę w ogóle pominąć?

      Przelew do ZUS jest taki sam przez cały rok z wyjątkiem zmieniającej się daty. Gdyby można było to pominąć, można by ustawić automatyczne przelewy.