Jaki fundusz venture capital?

Obecnie mamy w Polsce do czynienia z dużym urodzajem różnego rodzaju funduszy venture capital. Każdy ma jednak nieco inny zakres zainteresowań.

Fundusze venture capital to organizacje, które inwestują w pomysły innych. Dają pieniądze na rozwój danej firmy (najczęściej stają się jej udziałowcami), bo liczą, że później odzyskają je z dużym zyskiem. Nie wszystkie jednak wchodzą w inwestycje na takim samym etapie. Granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami funduszy są płynne, generalnie jednak wyróżnić możemy cztery podstawowe typy ze względu na moment zaangażowania w inwestycję.

Fundusze Pre-Seed Capital

To najbardziej pożądani inwestorzy dla początkujących przedsiębiorców, a z drugiej strony – najtrudniejsi do zdobycia. Angażują się w projekt już na etapie preinkubacji, czyli wtedy, gdy nie istnieje jeszcze firma, ale jest już wstępny pomysł na dochodowy biznes.

Autor takiego pomysłu, jeśli przekona do swojej wizji bardzo wymagających inwestorów, może liczyć na profesjonalne doradztwo, pomoc przy pisaniu biznesplanu, a także na środki finansowe, które pomogą chociażby przeprowadzić badania rynku. Fundusz na tym etapie może udostępnić powierzchnię biurową i sprzęt komputerowy.

Fundusze Seed Capital (zalążkowe)

Wkraczają do firmy w fazie zasiewu (lub inaczej – w fazie zalążkowej). Firma ma już swój biznesplan i przeprowadzane badania. Wciąż nie ma jednak produktu! Fundusze zalążkowe finansują dalsze badania nad produktem (np. stworzenie prototypu, zastrzeżenie patentów) oraz uruchomienie jego produkcji. Pokrywają także pierwsze wydatki marketingowe.

UWAGA! Może się zdarzyć, że kolejne transze finansowe fundusz będzie wypłacał dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów biznesplanu.

Fundusze Startup

Jeśli dany fundusz inwestuje w tzw. startupy, najczęściej oznacza to, że zainteresowany jest firmami, które już rozpoczęły swoją działalność. Na tym etapie istnieje już produkt, a zespół jego twórców włożył już wiele pracy w zbudowanie firmy. To zmniejsza ryzyko niepowodzenia – a dzięki temu łatwiej będzie przekonać do pomysłu inwestorów.

Pieniądze z funduszu pozwolą uruchomić produkcję (lub zwiększyć jej skalę), zapewnią też odpowiedni marketing i organizację. Finansowane są końcowe prace nad tworzeniem firmy i rozruchem przedsiębiorstwa.

Fundusze Fazy Ekspansji (expansion capital)

Gdy na pewną skalę sukces zostanie już osiągnięty, potrzebne będą dodatkowe środki, by przeskalować biznes do znacznie większych rozmiarów. Zwiększenie produkcji, zdobycie nowych rynków – to cele, które mogą zostać zrealizowane najczęściej dzięki bardzo dużym nakładom finansowym.

Wówczas właśnie warto znaleźć fundusz, który w zamian za udziały, jest w stanie umożliwić firmie odpowiednią ekspensję.

Marcin Pietraszek

Fot. Getty Images