Międzynarodowa ekspansja możliwa dzięki programowi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło dla polskich przedsiębiorców 10 mln złotych. Tyle środków zostanie podzielonych pomiędzy uczestników drugiej edycji programu Go_Global.pl.

W dobie rosnącej globalizacji usług, procesów wytwarzania i dystrybucji, warunkiem sukcesu biznesowego jest dostęp do rynku światowego. Jest to warunek konieczny, jeśli oczekujemy sukcesu polskich firm w sferze najnowszych technologii.

Nie da się stworzyć „polskiego google” działającego jedynie na obszarze między Bałtykiem i Tatrami, bowiem świat w dobie nowoczesnych technologii i otwartych granic handlowych przekształcił się w rynek globalny. Program Go_Global.pl stwarza polskim firmom możliwość wejścia na duże i perspektywiczne rynki.

– Jest wiele polskich firm, bazujących na oryginalnych pomysłach i rozwiązaniach o „światowym” potencjale rynkowym, które wymagają opracowania strategii ekspansji międzynarodowej. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program Go_Global.pl – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Nasz program pozwoli odważnym firmom na dostosowanie swoich produktów do specyficznych wymogów rynków zagranicznych, wzorując się na innowacyjnych przedsięwzięciach tam realizowanych – dodaje Dyrektor Centrum.

Go_Global.pl pozwala uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dopasowania innowacji do wymagań tego typu rynków oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Program adresowany jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii.

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z organizacjami umożliwiającymi dostęp do inwestorów zainteresowanych wsparciem wejścia polskich firm innowacyjnych na rynki światowe.

Partnerami NCBR są:

  • Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council – USPTC) — organizacja, która od dziesięciu lat promuje i wspiera wymianę naukową i transfer nowych technologii między Polską a Doliną Krzemową
  • Plug&Play Tech Center — akcelerator z Doliny Krzemowej, który koncentruje się na wspieraniu start-upów z sektora IT
  • Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa) — instytut wchodzący w skład Towarzystwa im. Fraunhofera, będącego największą w Europie organizacją, działającą w obszarze badań stosowanych.

Budżet programu wynosi 10 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. zł. Termin zakończenia naboru w drugiej edycji upływa w dniu 25 czerwca 2013 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

Fot. Getty Images