PARP czeka na biznesplany z małych miast i wsi

Chęć prowadzenia własnej działalności najsilniej deklarują osoby w wieku 30-39 lat. W ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości startuje kolejny konkurs dla przedsiębiorców oraz plebiscyt na „Miasto Ludzi Przedsiębiorczych”.

Pierwszy etap zainicjowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu rozpoczął się w listopadzie 2012 roku, a zakończy się w lutym 2013 roku. Prowadzone w tym okresie działania są adresowane zarówno do studentów, jak i osób u progu kariery zawodowej.

Obecnie rozpoczyna się kolejna części kampanii, skierowana do osób z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat), zainteresowanych pracą na własny rachunek.

Miejsce dla ludzi przedsiębiorczych

Punkt ciężkości Narodowego Programu Przedsiębiorczości został położony na działania edukacyjne oraz angażowanie społeczeństwa do uczestniczenia w kampanii. Dlatego również w tym etapie programu został przewidziany konkurs na najlepszy biznesplan.

Udział w nim będą mogły wziąć osoby z miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców. Do 3 marca br. uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje biznesplany do konkursu.

Następnie autorzy 10 najlepiej ocenionych prac, wspólnie z wybranymi przez siebie ekspertami wezmą udział w drugim etapie, który będzie polegał na dopracowaniu pomysłów na swój biznes.

Zostanie również zorganizowany specjalny cykl wydarzeń plenerowych w miejscowościach zamieszkania autorów 10 najlepszych pomysłów. Zwycięzca otrzyma 60 tys. zł na realizację biznesu, a jego mentor 20 tys. zł.

Dodatkową aktywnością będzie konkurs dla burmistrzów, którzy wraz z mieszkańcami swoich miast będą walczyli o tytuł „Miasta ludzi przedsiębiorczych”. Włodarze miast zostaną zaproszeni do uzupełnienia specjalnych formularzy.

Na podstawie zebranych wyników zostanie wyłonione zwycięskie miasto. A mieszkańcy, uzupełniając testy w serwisie www.parp.gov.pl/npp, będą mogli generować punkty na rzecz swojej miejscowości. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się podczas finałowej Gali w kwietniu.

Przedsiębiorczość w regionach – ranking

Wskaźnik syntetyczny rozwoju przedsiębiorczości w regionach sporządzany jest na podstawie miejsca zajmowanego przez dany region w 26 podrankingach województw, które obrazują kształtowanie się zmiennych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, m.in.: liczebności przedsiębiorstw, liczby pracujących w przedsiębiorstwach, wielkości przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.

Liderem rankingu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 lat jest województwo mazowieckie, drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio województwa: wielkopolskie i pomorskie.

Na najniższych pozycjach od kilku lat utrzymują się słabiej zurbanizowane województwa: podkarpackie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. Wśród województw, które poprawiły swój syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości w odniesieniu do rankingu z zeszłego roku, na uwagę zasługuje województwo świętokrzyskie (wzrost o 28 proc. w stosunku do 2009 roku).

– Ranking przedsiębiorczości w odniesieniu do zmian i pozycji poszczególnych województw jest stabilny na przestrzeni ostatnich lat – mówi Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP.

– Warto podkreślić, że pozytywny wpływ na przedsiębiorczość mają skupiska miejskie o dużej gęstości zaludnienia. Miasta zapewniają również zdecydowanie lepszy dostęp do infrastruktury, w tym infrastruktury edukacyjnej. Większa gęstość zaludnienia ma również wpływ na rynek zbytu i bliskość potencjalnych klientów.

– Drugi etap Narodowego Programu Przedsiębiorczości został skierowany do przedsiębiorców z mniejszych miejscowości, którym trudniej jest pozyskać wiedzę oraz nawiązać kontakt z osobami wspierającymi przedsiębiorców tj. aniołami biznesu, mentorami, inwestorami – dodaje Zadura-Lichota.