Kto się nadaje, by być przedsiębiorcą?

Własna firma to szansa na sukces finansowy, niezależność, możliwość realizowania swoich pomysłów, marzeń. Praca na własny rachunek jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które z różnych powodów nie mają szans na awans, a chcą się rozwijać zawodowo.

Jak wskazują badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, według ankietowanych przedsiębiorcy to osoby odważne (30 proc. wskazań) oraz umiejące podjąć ryzyko (40 proc.).

Postawa przedsiębiorcza

Czynniki umożliwiające bycie przedsiębiorcą mogą wynikać z różnych postaw. Osoby otwarte, lubiące wyzwania, chcące się uczyć, odnajdą się w pracy na własny rachunek.

Istnieje jednak coś, co zostało nazwane postawą przedsiębiorczą, która przejawia się inicjatywą w podejmowaniu różnych działań, twórczym podejściem i rozwiązywaniem problemów. Bez postawy przedsiębiorczej niemożliwe jest nie tylko prowadzenie własnej firmy. Taka postawa przydaje się również osobom pracującym na kierowniczych stanowiskach.

Ludzie przedsiębiorczy skutecznie realizują nie tylko własne cele, a także kształtują otaczającą ich rzeczywistość.

– Postawa przedsiębiorcza to zbiór cech charakteru powodujących racjonalne zachowania ekonomiczne. Przedsiębiorca powinien potrafić myśleć analitycznie, umiejętnie zarządzać finansami w rozumienie racjonalnego wydawania pieniędzy, a także zarządzać ludźmi i radzić sobie ze stresem – uważa Bartosz Burek, manager Jakdojade.pl, juror w konkursie kampanii Narodowy Program Przedsiębiorczości.

– Dodatkowo ważne są cechy interpersonalne, które umożliwiają uzyskanie porozumienia z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Taki zbiór cech charakteryzuje dobrego przedsiębiorcę, bez względu na wielkość jego firmy – dodaje Burek.

– Praktycznie można powiedzieć, że cechy, które są potrzebne do bycia przedsiębiorcą, każdy z nas posiada. Ale być może nie w takiej ilości, która tworzy niezbędną masę do tego, żeby nasze chęci zmienić na konkretne działania – mówi prof. Anna Rogut z Uniwersytetu Łódzkiego.

– Z drugiej strony nie skazuje to żadnego z nas na tylko i wyłącznie pracę najemną. Jeżeli zdamy sobie sprawę z aktualnego rozwoju psychologii, socjologii oraz możliwości rozwijania technik, które niektórzy nazwą technikami manipulacjami, niekoniecznie o pejoratywnym znaczeniu, to możemy stwierdzić, że podstawową cechą do tego, żeby być przedsiębiorcą, jest umiejętność zdiagnozowania swoich słabych stron. Następnie te cechy należy poprawić i wykreować w sobie przedsiębiorcę – uważa prof. Rogut.

Dlaczego na własny rachunek?

Prowadzenie własnej działalności daje poczucie samorealizacji. Osoby przedsiębiorcze zyskują respekt, są wzorem do naśladowania przez innych ze swojego otoczenia.

– Praca na własny rachunek to przede wszystkich bardzo duża satysfakcja z osiąganych sukcesów (mniejszych i większych). Możemy realizować się w tym, co lubimy robić, a nie wykonywać pracę, która jest nam zlecana. To my decydujemy czy dany pomysł jest fajny i czy warto w niego inwestować czas. Wiąże się to jednak także ze stresem, gdyż wszystko zależy od nas, z każdym problemem musimy się zmierzyć osobiście. Częściej możemy pozwolić sobie na nieplanowany wyjazd urlopowy na kilka dni, ale też często musimy pracować po godzinach, żeby zdążyć z realizacją zamówienia – dodaje Burek.

Fot. Getty Images