sobota, Luty 24, 2018
Tagi Wiadomości z tagiem "odliczenia"

Tag: odliczenia

W przypadku leasingu samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT-u. Leasing samochodu osobowego wiąże się z ograniczeniem w zakresie rozliczeń podatku od towarów...

Niewypłacone terminowo wynagrodzenie pracownika będzie stanowiło koszt podatkowy miesiąca, w którym pracownik je otrzyma. Opóźnienie wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia nie odbiera pracodawcy możliwości rozliczenia jego...

Właściciele leasingowanych samochodów osobowych będą mogli odliczyć VAT od transakcji wykupu dokonywanej po zakończeniu umowy leasingu, ale tylko częściowo. Odliczenie całościowe przysługuje posiadaczom pojazdów...

Ulga w formie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty nabytych nowych technologii przepada w trzech sytuacjach. Istnieje także limit kwoty odliczeń. Decydując się na udoskonalenie...

Mogące się pojawić zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika koszty egzekucyjne dotyczące niewykonania zobowiązań zostaną zaliczone w koszty uzyskania przychodów tylko u wierzyciela. Kosztami...

Resort finansów przesłał do Brukseli wniosek o zgodę na stosowanie przez Polskę ograniczeń w odliczeniu VAT np. przy zakupie auta i paliwa do niego...

Wydatki związane z zakupem licencji, pozwalającej np. na wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego, z zasady stanowią koszt uzyskania przychodu. UWAGA! Sposób ujęcia poniesionego wydatku w kosztach...

Mali podatnicy stosujący metodę kasową, wystawiają faktury VAT-MP. Oznaczenie to wskazuje jednoznacznie na konieczność zastosowania szczególnych zasad odliczenia podatku przez nabywcę. Symbol „MP”, którym ...

Przedsiębiorcy, których profil działalności gospodarczej nie uzasadnia zakupu samochodu ciężarowego albo specjalistycznego, jakim jest np. bankowóz, mogą rozważyć inną opcję, która zapewni pełne prawo...

Moment zaliczenia składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów podatkowych z zasady ściśle wiąże się z terminem ich zapłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale co...