sobota, Luty 24, 2018
Tagi Wiadomości z tagiem "ZUS"

Tag: ZUS

Obecnie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Dzięki sposobie jej oskładkowania pracodawca oszczędza, a zleceniobiorca więcej zarabia. Od 1 stycznia 2016 r. odprowadzanie składek...

Planowane przez rząd zmiany mają ukrócić wyłudzanie wysokich zasiłków macierzyńskich przez osoby, które zakładają działalność gospodarczą jedynie w celu otrzymania świadczenia. Prawo do zasiłku...

Nienaliczone zaliczki na podatek dochodowy od zaległej wypłaty trzeba będzie uwzględnić w momencie spłaty długu wobec pracownika. Inna będzie jednak podstawa ich naliczenia. Pracodawca obowiązany...

Do końca lutego przedsiębiorca zobowiązany jest sporządzić informację PIT-11 o dochodach ze stosunku pracy osiągniętych w danym roku przez pracownika. - PIT-11 należy przygotować...

Od wejścia ustawy umorzeniowej w życie w dniu 15 stycznia br., ZUS przyjął już 20 tysięcy wniosków o umorzenie zadłużenia na mocy ustawy z...

Standardowe stawki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe przy zatrudnianiu nie więcej niż 9 osób: 1,93% Pełna składka na ubezpieczenie...

Rosną składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podwyżka wynosi miesięcznie około 4,6 proc. w stosunku do 2012 r. – Podwyżka ta jest spowodowana wzrostem...

Dzięki abolicji część aktywnych jeszcze przedsiębiorców będzie mogła stanąć na nogi. Jednak każdy kij ma dwa końce. Ten, komu składki zostaną umorzone, otrzyma niższą...

Od 1 stycznia 2013 r. interpretacje indywidualne wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia...

Druk ZUS DRA każdy przedsiębiorca musi wypełnić i złożyć przynajmniej raz. Jeśli opłaca składki tylko za siebie, powinien to zrobić w terminie do 10....