ZUS Inspektorat w Brzozowie

ZUS Inspektorat w Brzozowie

(podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)

Adres
Telefony
Zasięg terytorialny
36-200 Brzozów

ul. Witosa 11
Tel.: (13) 434-15-57
Fax.: (13) 434-20-08
Gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec,
Kierownik Inspektoratu:
Maria Dąbrowska
Dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Informacja o godzinach urzędowania 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00
Informacja o godzinach przyjęć klientów 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków
Termin i miejsce przyjmowania klientów
Kierownik codziennie, w godzinach pracy
Kierownicy komórek organizacyjnych codziennie, w godzinach pracy