Banany zadomowiły się w Polsce

Jeszcze dwa lata temu, w 2010 roku, import bananów wzrósł w stosunku do 2009 roku aż o 13 proc., wstępne dane za 2011 rok (za pierwsze 11 miesięcy roku) wskazują jednak drastyczny spadek, aż o 16,6 proc.

Przeciętny Polak zjada około 5,5 kg bananów rocznie. Nie jest to zbyt wygórowana liczba – średnio Europejczyk zjada każdego roku około 11 kg tych owoców. Najwięcej bananów na głowę mieszkańca spożywają Skandynawowie.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2010 roku do Polski zaimportowano 235.422 tony bananów, co stanowiło wzrost aż o 13 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast wstępne dane za rok 2011 (uzyskane z analizy pierwszych 11 miesięcy roku) wskazują, że import bananów obniżył się w stosunku do roku 2010. Według danych GUS, do końca listopada 2011 r zaimportowano do Polski 182.481 ton bananów.

W analogicznym okresie roku 2010 import wyniósł 218.813 ton. Na podstawie tych właśnie danych za pierwsze 11 miesięcy roku 2011 widać, że import bananów spadł aż o 16,6%.

Największy spadek importu zanotowano w pierwszym kwatale 2011 roku, natomiast miesiące letnie wykazały wzrost importu o około 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Wszystkie dane dotyczą importu netto bananów (czyli danych importowych pomniejszonych o reeksport bananów – ilość owoców, która pozostaje w kraju).

Jak wynika z obserwacji Chiquity, na przestrzeni ostatnich lat rynek bananów w Polsce ulega coraz większej stabilizacji, a krzywa sezonowości coraz bardziej się wyrównuje.

Jeszcze kilka lat temu charakterystyczne było występowanie znaczącej różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży w różnych miesiącach roku – zimą następował wzrost sprzedaży, latem sprzedaż znacznie spadała.

Aktualnie wielkość importu bananów do Polski w miesiącach letnich nie różni się już tak znacząco od importu w miesiącach zimowych, a dostępność owoców sezonowych latem nie wpływa już mocno na poziom sprzedaży banana.

Pomimo widocznego spadku importu bananów do Polski, sprzedaż firmy Chiquita w Polsce rośnie, dlatego pod koniec ubiegłego roku firma uruchomiła bezpośrednie dostawy bananów do portu w Gdyni.

Jak wynika z badań OBOP, przeprowadzonych na zlecenie Chiquity, aż 72 proc. Polaków kupuje banany.  Przy dokonywaniu zakupów tych owoców decydującymi o wyborze czynnikami są cena i jakość.

Za wybór konkretnych bananów w największym stopniu – w ponad jednej trzeciej (34 proc.) – decyduje ich cena. Drugim, równie ważnym kryterium wyboru bananów jest ich jakość (29 proc.).

W dalszej kolejności o zakupie konkretnej partii owoców decydują stopień dojrzałości (kolor) i smak owoców – odpowiednio w 16 proc. i 14 proc.. Jak wynika z badań, konsumentów praktycznie w ogóle nie interesuje wielkość wybieranych bananów – tym czynnikiem kieruje się tylko 7 proc. respondentów.

Co interesujące, dla większej ilości kupujących (42 proc.) to właśnie jakość jest tym czynnikiem, który staje się ważniejszy od ceny przy kupnie bananów. Dla 36 proc. kupujących to cena jest bardziej istotna niż jakość bananów.

Fot. Getty Images