Eksporterzy radzą sobie lepiej niż pozostali

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw spadł w 2012 r. o 21,0 proc. w stosunku do roku 2011 – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Choć ogólnie firmy radziły sobie słabo, na ogólnym tle pozytywnie wyróżniają się eksporterzy. To sugeruje, że właśnie eksport może być ratunkiem dla polskiej gospodarki.

Wśród przedsiębiorstw objętych badaniem udział przedsiębiorstw wykazujących sprzedaż na eksport zwiększył się z 47,2 proc. do 48,8 proc.

„Poziom sprzedaży eksportowej w 2012 r. był o 8,2 proc. wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 21,4 proc. do 22,3 proc.

Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 79,6 proc. przedsiębiorstw wobec 80,5 proc. przed rokiem.

Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu przedsiębiorstw […]” – napisał GUS.

Rys. Getty Images