Gdzie i w jaki sposób budowane są farmy wiatrowe?

Źródła energii odnawialnej, w tym wiatr, słońce czy woda, są przyszłością dla światowej energetyki. W obliczu wysokiego stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, będącego między innymi efektem emitowania do atmosfery szkodliwych związków chemicznych pochodzących ze spalania paliw kopalnych, potrzebna jest gruntowna restrukturyzacja energetyki. Budowa farm wiatrowych doskonale wpisuje się w trend ekologicznej energetyki. Gdzie i jak budowane są obecnie farmy wiatrowe?

Gdzie można budować farmy wiatrowe?

Turbiny wiatrowe pozwalające na przekształcanie siły wiatru w energię elektryczną, nie mogą być stawiane w centrach aglomeracji miejskich. Muszą one znaleźć się w pewnej odległości od zabudowań mieszkalnych. Wybór lokalizacji do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej jest kluczowy dla jej powodzenia. Podstawowym wymogiem dla elektrowni wiatrowych w Polsce i na całym świecie jest to, aby wiatraki nie były budowane na terenach miejskich i w pobliży lotnisk, dróg, torów kolejowych czy linii wysokiego napięcia bądź ropociągów i gazociągów. Dodatkowo, farm wiatrowych nie można budować na terenach chronionych, tj. w parkach narodowych, na terenach rezerwatów i stanowisk archeologicznych. W parkach krajobrazowych co prawda nie ma zakazu budowy wiatraków na potrzeby energetyki wiatrowej, ale jest to uzależnione od wcześniejszego uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej.

Przy projektowaniu rozmieszczenia farmy wiatrowej na odpowiednim terenie trzeba zadbać o to, aby turbiny były ustawione w odpowiedniej odległości względem siebie, najlepiej prostopadle do kierunku wiatru, bowiem wówczas dystans pomiędzy nimi nie musi być taki

duży. W pobliżu turbin powinien znajdować się główny punkt odbiorcy sieci energetycznej, do której zostaną podłączone wiatraki.

Gdzie w Polsce można budować wiatraki?

Z szacunków ekspertów wynika, że jedynie około 10% polskich gruntów (http://green-power.com.pl/pl/home/gdzie-warto-budowac-elektrownie-wiatrowe/) spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie turbin wiatrowych. Niekoniecznie muszą to być duże wzniesienia, gdzie prędkość wiatru będzie najwyższa. Pamiętać należy, że turbiny wiatrowe znajdują się na wysokości około 100 m od poziomu ziemi, wystawione są na działanie wiatru o większej sile, niż ten mierzony na wielokrotnie niższych partiach. W Polsce średnia prędkość wiatru na wysokości 100 m wynosi około 6,5 m/s, ale już na terenach nadmorskich nawet 8 m/s. Dlatego też na przykład firma PGE Polska Grupa Energetyczna buduje farmę wiatrową na Pomorzu: ceny energii elektrycznej produkowanej ze źródeł nieodnawialnych w perspektywie czasu będą dynamicznie rosły, dlatego trzeba inwestować w darmową energię, w tym w tą produkowaną z wiatru.