Nieterminowych dłużników wciąż przybywa

W pierwszym kwartale 2013 r. wartość niespłaconych zobowiązań finansowych Polaków wzrosła o 770 mln zł – wynika z raportu InfoDług. Jest to wynik porównywalny z rokiem ubiegłym i jego poszczególnymi kwartałami.

Wartość średniego zadłużenia na osobę wynosi 17.400 zł. To o 300 zł więcej niż podczas ostatniego badania i 840 zł więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Polepsza się jednak sytuacja zadłużonych przedsiębiorstw.

Większość Polaków – ok. 95 proc. – spłaca zadłużenie terminowo. Jednak niespłacony dług pozostałej części nadal stanowi problem. Klient podwyższonego ryzyka jest najczęściej mężczyzną między 30. a 39. rokiem życia. Mieszka w województwie śląskim lub mazowieckim – w Katowicach, Warszawie lub w mieście poniżej 500 tys. mieszkańców.

Łączna kwota niespłaconego zadłużenia Polaków wynosi 39,3 mld zł. W kolejnym kwartale może ona wzrosnąć do 40 mld zł. Jednak znaczna część nieuregulowanych długów dotyczy stosunkowo niewielkich kwot.

– Pozytywny jest fakt, że 62 proc. wszystkich zobowiązań opiewa na kwoty poniżej 5 tys. zł. Natomiast osób, które nie spłacają swoich zobowiązań regularnie jest ponad 2 mln 250 tys. – mówi Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor SA. – Jednak jedynie niecałe 5 tys. osób pojawiło się jako nowi dłużnicy w przeciągu pierwszego kwartału 2013 r.

Zdaniem Hildebranda można mówić o bardziej racjonalnym podejściu Polaków do gospodarowania swoimi pieniędzmi. Jednak nie dotyczy to wszystkich kredytobiorców. Wśród nich są osoby, które zdecydowanie wyróżniają się in minus. Największy polski dłużnik mieszka w województwie mazowieckim.

– Kwota jego zadłużenia wzrosła do 105 mln zł, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy o kilka milionów złotych. To już jest znaczący problem nie tylko dla tej osoby, ale także dla tych, którzy ją finansowali – mówi prezes BIG InfoMonitor.

Najwięcej osób zadłużonych, niespłacających zobowiązań, mieszka w województwie zachodniopomorskim – 8,2 proc. Natomiast największe kwotowo zadłużenie cechuje mieszkańców województwa śląskiego i mazowieckiego. Całkowite zadłużenie mieszkańców tego pierwszego wynosi 7,9 mld zł, a drugiego – 5,7 mld zł.

– Co ciekawe przyrost długu w województwie śląskim wyniósł około 260 mln zł, a więc mniej więcej 45 proc. całkowitej kwoty długu województwa świętokrzyskiego, gdzie zadłużenie jest najmniejsze i wynosi około 580 mln zł. Jak widać różnice są ogromne – podkreśla Hildebrand.

Mimo trudności gospodarczych polepszyła się i to znacznie sytuacja wśród przedsiębiorców. Dowodem na to jest zmniejszenie się kwoty nieuregulowanych płatności.

– Jeszcze niedawno 60 proc. przedsiębiorców mówiło, że mają kwoty niezapłaconych zobowiązań powyżej 100 tys. zł i ta grupa w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmniejszyła się do 30 proc. To znaczy, że część spłaty nastąpiła – zauważa rozmówca.

Raport InfoDług publikowany jest od 5 lat. Obecna publikacja to jego 23. edycja. Przy jej tworzeniu, oprócz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. uczestniczyło Biuro Informacji S.A. i Związek Banków Polskich.

Fot. Getty Images