Odpowiedzialny biznes w Warszawie

26 czerwca odbędzie się kolejna debata z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie” organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tym razem poruszony zostanie temat perspektyw zawodowych absolwentów w Polsce. Debata rozpocznie się o godzinie 15:00 w klubokawiarni Chłodna 25 w Warszawie.

Podczas spotkania zaproszeni goście będą zastanawiać się nad zawodowymi perspektywami polskich absolwentów i poszukiwać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jaka jest jakość szkolnictwa wyższego w Polsce?
  • Czy kompetencje absolwentów są spójne z oczekiwaniami biznesu?
  • Czy absolwent w Polsce spełnia oczekiwania biznesu?
  • Czy biznes dzisiaj powinien pomagać młodym ludziom stawiać pierwsze kroki na rynku pracy?
  • Czy istnieje współpraca pomiędzy biznesem a światem nauki?

Wśród zaproszonych gości będą Magdalena Andrejczuk (Koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu), Bartłomiej Banaszak (Rzecznik Praw Absolwenta), prof. Janina Jóźwiak (Szkoła Główna Handlowa), Aleksandra Leśniańska (Shell) oraz Dominika Staniewicz (Business Centre Club). Debatę poprowadzi Paweł Oksanowicz, dziennikarz Radia PIN.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obecność należy potwierdzić wysyłając wiadomość na adres biuro@fob.org.pl. Do wydarzenia można także dołączyć za pośrednictwem serwisu Facebook.

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie – to cykl debat, poświęconych idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Spotkania realizowane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2006 roku. Skierowane są do przedstawicieli świata biznesu, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych.