Przedsiębiorcy nie wiedzą…

Wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich firm nie musi pociągać za sobą kolejnych zmian w prawie. Część pomysłów i postulatów już została wprowadzona w życie, ale nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą.

– Potrzebujemy więcej informacji, że możliwości już są, ale również praktycznego analizowania, na ile te mechanizmy są nie do końca działające, skoro nie są powszechne i stosowane przez wszystkich – mówi Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Wiele zmieniło wprowadzenie m.in. dwóch pakietów ustaw deregulacyjnych, które zostały podpisane w ubiegłym roku. Łącznie wprowadziły one zmiany w ponad 110 ustawach. Ograniczają one w sposób istotny m.in. bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców.

– W tej chwili jest możliwość rejestrowania firmy przez internet, również zbadania, jak wygląda status założyciela firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy był karany czy nie – mówi Dziekoński.

W przygotowaniu jest III pakiet ustaw deregulacyjnych, który pozwoli na dalsze uproszczenie formalności, a dotyczący m.in. sposobu rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

– Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany mają miejsce. Mówimy o potrzebie wprowadzenia księgowości kasowej w obliczaniu VAT- u. W tej chwili to już istnieje. Firmy mające obrót do 5 milionów euro mogą z tego korzystać. Pytanie, dlaczego korzysta z tego tylko 10 tysięcy przedsiębiorców? – pyta.

Sposób rozliczenia VAT-u na zasadzie systemu kasowego zakłada, że podatek odprowadzany jest przez przedsiębiorcę, gdy ten rozliczy się z kontrahentem; a nie w momencie wystawienia faktury, niezależnie od tego czy towar został dostarczony, a usługa wyświadczona.

Rozwojowi konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja także opracowanie regionalnych strategii innowacji czy np. tworzenie parków technologicznych.

– To są wszystko fakty. Te fakty są często znane w małym lokalnym środowisku, a czasami nie są znane w innych miejscach – podkreśla Dziekoński.

Pytany o dalsze działania, które powinny jeszcze bardziej wzmacniać innowacyjność w sektorze MSP, sekretarz stanu odpowiada, że kluczem w tym przypadku będzie współpraca różnych środowisk i instytucji.