Krótko o sprzedaży samochodu firmowego

W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT zasady sprzedaży samochodu firmowego z początkiem 2014 roku uległy zmianie. Jak to zwykle bywa, w niektórych przypadkach przedsiębiorcy pozbywający się starego taboru, muszą liczyć się z większymi niż przy uprzedniej procedurze kosztami.

Samochód sprzedany – firma uzyskała przychód

Sprzedaż samochodu firmowego jest przychodem i jako taki musi być ujęty w księgach z uwzględnieniem kosztów jego uzyskania, którymi będzie niezamortyzowana część wartości początkowej. Jeżeli auto zamortyzowało się całkowicie, podatek dochodowy zostanie zapłacony od pełnej wartości ceny sprzedaży. Sposobami na uniknięcie podatku są: wyłączenie pojazdu z ewidencji środków trwałych (na nieopodatkowaną sprzedaż trzeba czekać 6 lat) lub podarunek w formie darowizny na rzecz najbliższej rodziny.

Zasady odliczania VAT – nowe przepisy od 1 stycznia 2014 roku

Zgodnie z nowelizacją przepisów przestał istnieć tzw. towar używany, pod definicją którego rozumiano sprzęt będący na wyposażeniu firmy (a więc i samochód) dłużej niż 6 miesięcy.

Obecnie sprawa zwolnień według procedur zbycia samochodu wygląda następująco:

  1. Ulga dotyczy przedsiębiorcy, który:

a) korzysta ze zwolnień VAT tytułem prowadzonej działalności (samochód jest wykorzystywany tylko w jej ramach);

b) nie osiągnął limitu sprzedaży w wysokości 150 tys. zł w ciągu roku;

c) przy wprowadzaniu samochodu na majątek firmy na podstawie faktury odliczył 50-60% VAT.

  1. Doliczyć 23% VAT trzeba, gdy:

a) przy zakupie samochodu odliczono 100% VAT;

b) samochód wszedł na majątek firmy tytułem np. umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT-marża, faktury zw., darowizny, oświadczenia, czyli w sytuacji, gdy nie ma możliwości odliczenia VAT.

Jak łatwo zauważyć, w obu przypadkach znika wiążący wcześniej sześciomiesięczny okres. Najbardziej niekorzystna sytuacja ma miejsce w schemacie 2B – doliczenie 23% VAT w sytuacji, gdy nie był on wcześniej odliczany, z pewnością da się odczuć. Istnieje rozwiązanie, pozwalające na uniknięcie podatku: wystarczy samochód przenieść na majątek prywatny, po czym sprzedać go tą drogą jako osoba fizyczna, zgodnie ze standardowym wzorem umowy, który można pobrać z serwisu autoumowa.pl. W takiej sytuacji VAT nie zostanie naliczony.