Rynek opon zaczyna się ożywiać

Wraz ze stagnacją na rynku motoryzacyjnym, z jaką mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat w związku z kryzysem gospodarczym na świecie, również i rynek oponiarski przeżywał recesję. Obecnie Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gum podaje, że w roku 2014 i kolejnych latach powinniśmy obserwować ożywienie rynku opon. Świadczą o tym dobre wyniki z poprzedniego roku.

Wyniki sprzedaży na rynku oponiarskim

Rok 2012 był trudny dla całej gospodarki światowej, a w tym dla rynku opon. Wówczas odnotowano aż dwucyfrowy spadek sprzedaży we wszystkich segmentach opon. Po ciężkim dla branży roku, rok 2013 okazał się znacznie lepszy, choć nie dla wszystkich typów obręczy. W Polsce segment opon osobowych i dostawczych notował spadek o 5,65% w 2013 roku w stosunku do roku 2012. Jeszcze większy spadek zanotowano dla opon letnich i sportowych – rzędu 11,6%. Natomiast w segmencie opon zimowych spadek był niemalże niezauważalny – 0,15%. Najlepsze wyniki osiągnięto w zakresie sprzedaży opon 4×4 – wzrost o 15,1%, podczas gdy w Europie zanotowano w tym zakresie wzrost jedynie o 7,7%. W Polsce nastąpił wzrost sprzedaży opon dla samochodów ciężarowych i autobusów o 9%, a dla rynku europejskiego był to wzrost o 7,5% rok do roku.

W skali całej Europy dane dotyczące wyników sprzedaży dla całego rynku opon samochodowych są znacznie lepsze. W segmencie opon dostawczych i sportowych zanotowano spadek rzędu zaledwie 0,7%, a w segmencie opon letnich i sportowych zanotowano wzrost o 1,2%. W zakresie opon zimowych zarejestrowano spadek o 4,1%.

Największe spadki w zakresie sprzedaży opon na tle całej Europy miały miejsce w ubiegłym roku na rynku niemieckim, ale głównie z uwagi na fakt, że jest to największy rynek oponiarski w Unii. Duże spadki notowano również w Polsce. Ożywienie zaś zauważalne było na rynkach francuskim, włoskim, brytyjskim i hiszpańskim.

Oczekiwane wzrosty

Rok 2014 może okazać się znacznie lepszy niż rok 2013, który nie był rokiem przełomu dla rynku oponiarskiego. Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gum wskazuje, że branża może oczekiwać 2-3% wzrostów w stosunku rok do roku.

Również serwis Oponeo, zajmujący się sprzedażą między innymi opon samochodowych, spodziewa się dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów, licząc na utrzymanie optymizmu ze strony konsumentów dokonujących zakupów opon w tradycyjnych i elektronicznych kanałach sprzedaży.