Są pieniądze dla najbardziej innowacyjnych firm

Do końca września małe i średnie firmy mogą dostać nawet 40 mln zł na jeden projekt.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw może ubiegać się o dotacje na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4: „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Zgodnie z założeniami, do przedsiębiorstwa należy wprowadzić nową technologię potwierdzoną prawem własności przemysłowej i działaniami badawczo-rozwojowymi, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata (bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.).

Ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia, a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja do 5 czerwca. Poinformowanie wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje w terminie około 4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.

– Wymogi tego projektu są zaostrzone, jednak nic nie jest zbyt trudne, jeśli rekompensatą są nieodpłatne pieniądze, których na koniec nie spłacamy – mówi Anna Misiołek, prezes zarządu firmy Abbeys.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi 42 mln zł, natomiast minimalna – 2,4 mln zł. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi nie mniej niż 8 mln zł i nie więcej niż 160 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Do objęcia wsparciem kwalifikują się m.in. wydatki na grunty, budynki, środki twałe, roboty i materiały budowlane, patenty, licencje, ekspertyzy, usługi doradcze i szkolenia.

Unia Europejska stopniowo odchodzi od dotowania inwestycji w krajach członkowskich. Może się więc okazać, że wraz z programem 4.4 odejdą bezzwrotne dotacje unijne.

Fot. Getty Images