Za co płacą najbogatsi?

Mimo kryzysu, wśród wydatków klientów z aktywami powyżej 1 miliona złotych, za które płacą kartami, blisko 40% stanowią ubrania, buty, biżuteria, antyki, dzieła sztuki i podróże – wynika z analizy przeprowadzonej przez Bank Millennium.

Struktura transakcji dokonywanych kartami płatniczymi przez klientów Bankowości Prywatnej znacznie różni się od średniej dla klientów bankowości detalicznej.

Przykładowo, milionerzy 7 razy częściej niż klienci masowi dokonują płatności kartami za granicą, istotnie częściej kupują też dobra luksusowe.

Główne pozycje w budżecie milionerów, za które płacą kartami, to odzież, biżuteria, dzieła sztuki oraz podróże.

Wśród klientów detalicznych ponad 45% wydatków ponoszonych kartą związanych jest z codziennymi potrzebami – zakupami w supermarketach oraz kosztami utrzymania samochodu, w tym paliwa.

Choć procentowy udział wydatków na ubrania w domowych finansach jest zbliżony dla obu grup, to wśród klientów zamożnych średnia wartość transakcji jest ponad czterokrotnie wyższa.

Wydatki milionerów

Drugie na liście wydatków milionerów – ponad 13% – są zakupy biżuterii, antyków i dzieł sztuki, a średnia wartość jednej transakcji w tej kategorii wynosi niemal 4.000 zł. Na liście wydatków klientów bankowości detalicznej pozycja ta zajmuje ostatnie miejsce, stanowiąc niewiele ponad 1%.

9% wydatków milionerów dokonywanych kartami płatniczymi stanowią koszty związane z podróżami – zakup biletów lotniczych, wynajem samochodów czy korzystanie z usług agencji turystycznych.

Klienci bankowości detalicznej wydają na podróżowanie znacznie mniej – w ich przypadku wydatki te stanowią 3%, a średnia transakcja jest niemal sześciokrotnie niższa niż w przypadku milionerów.

Analiza została przygotowana na podstawie danych dotyczących transakcji dokonanych przez klientów Banku Millennium w okresie sierpień-grudzień 2011. Obejmuje ona pełen portfel kart płatniczych, których łączna liczba przekracza 1,5 miliona.

Źródło: Bank Millenium

fot. Getty Images