Jakie były zarobki Polaków w 2012 roku?

W 2012 roku mediana całkowitego wynagrodzenia wyniosła 4.000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak.

Tradycyjnie już, najlepiej wynagradzaną branżą w 2012 roku było IT oraz telekomunikacja. Na dalszych miejscach uplasowały się bankowość i ubezpieczenia. Najniżej opłacani są pracownicy z sektora publicznego, oświaty oraz kultury i sztuki.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenia tylko w tych trzech gałęziach gospodarki nieznacznie przekraczają połowę płac w sektorze IT. Należy podkreślić, że w niemal każdej branży odnotowano wzrost wynagrodzeń – mówi Łukasz Pokrywka z Sedlak&Sedlak.

Wynagrodzenia według branż w 2012 roku (10 z 22 branż, wynagrodzenia brutto w PLN)

województwomediana wynagrodzeń w stolicy województwamediana wynagrodzeń poza stolicą województwaprocent wynagrodzenia w stolicy
mazowieckie6 0003 80063%
pomorskie4 5003 90087%
dolnośląskie4 5003 50078%
wielkopolskie4 3003 40079%
małopolskie4 2003 15075%
śląskie4 0003 50088%
zachodniopomorskie3 9923 20080%
łódzkie3 7003 10084%
warmińsko-mazurskie3 5002 94081%
opolskie3 5703 28092%
lubuskie3 5003 20091%
kujawsko-pomorskie3 6003 00580%
podkarpackie3 5002 96585%
świętokrzyskie3 3003 00091%
lubelskie3 2502 75585%
podlaskie3 0853 00097%

Biorąc pod uwagę stolice polskich województw, najwyższe wynagrodzenia odnotowano tradycyjnie w Warszawie. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2012 roku mediana wynagrodzeń brutto wyniosła w tym mieście 6.000 zł. Drugie w kolejności były Gdańsk i Wrocław, ale wynagrodzenia były już o 1.500 zł niższe niż w stolicy (4.500 zł w obu miastach).

– Mieszkaniec Białegostoku musiał pracować niemal dwa miesiące, by zarobić tyle, ile przeciętnie za miesiąc otrzymuje Warszawiak. Mediana wynagrodzeń brutto w 2012 roku w Białymstoku wyniosła 3.085 PLN – komentuje specjalista.

Wynagrodzenia w miastach wojewódzkich i województwach z wyłączeniem ich stolic w 2012 roku (wynagrodzenia brutto w PLN)

branżamediana 2011mediana 2012
IT5 5006 000
telekomunikacja5 2005 800
ubezpieczenia4 7005 100
bankowość4 6005 000
energetyka i ciepłownictwo4 3004 700
handel3 4503 500
transport i logistyka3 4003 500
kultura i sztuka2 5903 100
nauka, szkolnictwo2 9013 014
sektor publiczny3 0003 000

– Co ciekawe, w tzw. Polsce powiatowej, czyli po wyłączeniu z analiz miast wojewódzkich, w 2012 roku najwyższe wynagrodzenia były w województwie pomorskim. Mediana wynagrodzeń brutto w tym województwie wyniosła 3.900 zł. Mitem jest więc to, że najlepiej zarabia się w województwie mazowieckim – dodaje Pokrywka.

Fot. Getty Images