Gdy pracownik oskarża pracodawcę na forum internetowym…

Wirtualna sieć już od dawna jest miejscem, gdzie każdy może napisać co mu się podoba, na dowolnie wybrany temat. Często jednak granice wolności słowa bywają przy tym znacznie przekraczane.

W działalności przedsiębiorców szczególnie uciążliwe stają się ostatnio fora internetowe poświęcone pracodawcom. Bardzo często bowiem, pod osłoną pozornej anonimowości, pracownicy naruszają prawo swoimi wypowiedziami. Jak się przed tym bronić?

Poczucie anonimowości powoduje, że pracownicy nie ograniczają się tylko do rzeczowej i zgodnej z prawem krytyki pracodawców. Zdarza się, że naruszane są dobra osobiste członków kadry zarządzającej, np. poprzez insynuacje dotyczące życia prywatnego (w tym rodzinnego, a nawet intymnego).

Najczęściej tego typu wypowiedzi są pozbawione podstaw. Polskie prawo na szczęście umożliwia przedsiębiorcom ochronę ich interesów w takich sytuacjach.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naszą intencją, w ramach dbania o wizerunek firmy, jest wyłącznie doprowadzenie do usunięcia bezprawnych wpisów z internetu, czy też również ściganie potencjalnych sprawców.

Aby doprowadzić do usunięcia wpisów z forum, należy zwrócić się do portalu internetowego z takim żądaniem. Przy okazji warto żądać ich zarchiwizowania na potrzeby ewentualnych postępowań przeciwko sprawcom, które mogą toczyć się w przyszłości.

Portale internetowe najczęściej spełniają takie żądania, ponieważ usunięcie bezprawnych wpisów co do zasady pozwala im uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności za ich treść.

Jeżeli intencją przedsiębiorcy jest ponadto ściganie ewentualnych sprawców, należy zdobyć ich dane osobowe. Zazwyczaj nie dysponuje nimi sam portal internetowy.

W takiej sytuacji należy zwrócić się z tzw. skargą do policji. Policja może w imieniu pokrzywdzonego przedsiębiorcy wystąpić do portalu internetowego z żądaniem udostępnienia adresów IP sprawców, a następnie – na ich podstawie – do dostawcy internetu z żądaniem wskazania danych osobowych sprawców lub chociażby adresów domowych, z których dokonywano bezprawnych wpisów.

Jeżeli policji uda się uzyskać dane osób, które w szkodliwy dla nas sposób udzielały się na forum, możliwe będzie w pierwszej kolejności pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności pracowniczej.

Następnie można rozważyć dochodzenie (łącznie lub niezależnie od siebie) od nich roszczeń cywilnych z tytułu naruszenia dóbr osobistych bądź ściganie ich na drodze karnej (np. za zniesławienie).

Salwador Milczanowski – Kancelaria Olesiński & Wspólnicy

Fot. Getty Images