Jak osiągnąć synergię w biznesie?

Możliwe, że każdy z Twoich pracowników ma wiele dobrych pomysłów. Aby jednak Twoja firma naprawdę mogła na tym skorzystać, konieczne jest uzyskanie efektu synergii.

„Jeśli zasadzisz blisko siebie dwie rośliny, korzenie wspólnie podwyższą jakość ziemi i obie rośliny rosnąć będą lepiej, niż gdyby rosły oddzielnie” – pisze Stephen R. Covey w książce „7 nawyków skutecznego działania”.

Ten prosty przykład dobrze pokazuje na czym polega efekt synergii. O synergii możemy mówić wówczas, gdy 1 + 1 daje więcej niż 2. W relacjach między ludźmi synergia pojawia się wówczas, gdy pomysły i działania grupy przynoszą lepsze efekty niż suma działań wszystkich jej członków działających samodzielnie.

W biznesie zawsze liczą się korzyści – w związku z tym jak najczęstsze uzyskiwanie efektu synergii powinno przekładać się na usprawnienie organizacji, obniżenie kosztów, a w końcu także na zwiększenie zysków.

Osiąganie synergii w biznesie opiera się na współpracy. Aby więc uzyskać korzyści z pomysłów swoich pracowników, powinieneś zaprosić ich do wspólnego dzielenia się pomysłami, np. podczas firmowych zebrań. Chodzi tu jednak o coś więcej niż o prowadzenie dyskusji.

UWAGA! Problem polega na tym, że źle poprowadzone spotkanie może przerodzić się w grę, w której poszczególne osoby będą koncentrowały się na obronie swoich pozycji. Wówczas będą tworzyły się koalicje, opozycje, atmosfera będzie napięta, a efekty mizerne. Jeśli wygra jedna strona, druga poczuje się przegrana.

Lepiej, jeśli uda się wypracować kompromis. Ale uzyskanie zgody na rezygnację przez każdy z obozów z części swoich pomysłów również nie przyniesie grupie (i firmie) dodatkowych korzyści. Każdy może poczuć się wówczas trochę zwycięzcą, ale i trochę przegranym.

Efekt synergii to coś więcej niż obrona własnych pozycji lub wypracowywanie kompromisu. To uzyskiwanie twórczego porozumienia ponad podziałami, łączenie pomysłów w taki sposób, by każdy poczuł się wygranym.

Aby synergia była możliwa, potrzebne są przyjazne i pełne szacunku relacje. Nie mniej istotnym elementem jest zaufanie. Jeśli pracownicy Twojej firmy są dobrze zintegrowani, nie walczą między sobą, są nastawieni pozytywnie wobec siebie nawzajem, istnieją wszelkie warunki, aby efekt synergii został przez nich osiągnięty.

Jeśli jesteś szefem takiego zespołu i chcesz wykorzystać możliwości, jakie w nim tkwią, każdemu z pracowników przedstaw problem lub cel, który chciałbyś rozwiązać wspólnie. Następnie zorganizuj spotkanie, podczas którego każdy będzie mógł (podobnie jak podczas burzy mózgów) bez obaw wyrazić swoje pomysły.

Ważne, aby nie nastawiać się na ocenianie, ale na próbę zrozumienia perspektywy każdej z osób. Każdy pracownik powinien otworzyć się na nowe opcje, nowe możliwości, w tym na odmienne od własnego punkty widzenia. Potem razem spróbujcie stworzyć z wszystkich tych pomysłów nową jakość.

Należy zrobić to w taki sposób, aby każdy z uczestników tego twórczego procesu miał poczucie swojego wkładu w ostateczne rozwiązanie. Ważne jest osiągnięcie efektu wygrany-wygrany, a więc doprowadzenie do takiej sytuacji, w której wszyscy będą zadowoleni z wypracowanego rezultatu.

Dzięki synergii, energia pracowników zostanie zużyta na osiągnięcie porozumienia i wypracowanie dobrych dla wszystkich rozwiązań, a nie na walkę. Czy może być coś lepszego dla Twojej firmy?

Marcin Pietraszek

Fot. Getty Images