Wzbudź szacunek pracowników (10 zasad)

Niektórzy szefowie są naturalnymi liderami, bez wysiłku wzbudzając respekt i szacunek wśród pracowników. Ale pozostali także mogą być dobrymi przywódcami – o ile zechcą się tego nauczyć.

Istnieje mnóstwo elementów, które składają się na to, że niektóre osoby wzbudzają respekt. Nie wszystkie są kwestią wyboru. Badania wykazały, że np. bycie przystojnym mężczyzną i operowanie niskim tonem głosu znacznie ułatwia zawodową karierę. Na cechy fizyczne mamy jednak ograniczony wpływ, choć w tym przypadku na pewno pomóc może dbałość o siebie i ubieranie oficjalnego stroju podczas kontaktów służbowych.

Najważniejsze jednak będą kwestie związane z zachowaniem i kompetencjami. Ktoś, kto dzięki swym cechom fizycznym wzbudza duży szacunek, może go łatwo stracić, jeśli okaże się, że jest osobą, która np. nie dotrzymuje słowa i źle traktuje swoich podwładnych.

Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której dana osoba wzbudza najpierw respekt, a później nawet strach wśród pracowników – to jednak zaprzeczenie szacunku, jaki jest w stanie wywołać prawdziwy lider.

WAŻNE! Prawdziwy lider to człowiek, który potrafi jednoczyć zespół pracowników wokół wspólnych idei i celów, skutecznie motywując ich do pracy, która wykonywana jest w przyjaznej atmosferze.

Bycie dobrym przywódcą wymaga przestrzegania 10 zasad.

1. Opanowanie

Jeśli szef łatwo wpada w furię i nie potrafi trzymać emocji na wodzy, w jaki sposób mógłby zapanować nad skomplikowanymi procesami biznesowymi? Nerwowy lider szybko traci w oczach swoich pracowników. Z władzą, siłą i autorytetem kojarzą się spokój i opanowanie.

2. Kultura osobista / szacunek

Dobry lider okazuje szacunek ludziom, którzy mają wspólnie z nim budować sukces firmy. To nie znaczy, że zawsze z każdym pracownikiem się zgadza, ani też, że toleruje błędy lub brak dyscypliny w pracy. Oznacza to jednak, że nawet uwagi potrafi wyrażać w sposób, który nie narusza niczyjej godności.

3. Punktualność

Kto szanuje innych, szanuje też ich czas – najlepszym wyrazem takiego podejścia będzie punktualność. Notoryczne spóźnianie się lub, co gorsze, zapominanie o umówionych spotkaniach może wywoływać wrażenie, że szef jest osobą niepoważną i lekceważącą innych ludzi. Zaufanie łatwo stracić – trudno odbudować.

4. Komunikatywność

Sprawny przepływ informacji to dziś podstawa dobrego zarządzania w firmie. Komunikatywność nie oznacza, że szef powinien przychodzić do firmowej kuchni na „pogaduchy”, ale wskazuje na konieczność precyzyjnego wyznaczania zadań i obowiązków, a także na konieczność informowania pracowników o wszystkich sprawach ważnych dla firmy. Lider powinien zadbać także o sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami. W profesjonalnie zarządzanej firmie nie powinno być miejsca na niedomówienia i domysły.

5. Kompetencje

Szczególnie w kryzysowych sytuacjach prawdziwy lider powinien być w oczach pracowników kompetencyjną gwiazdą. Gdy będzie taka potrzeba, powinien umieć udowodnić, że zna się na sprawach, które są kluczowe dla przedsiębiorstwa. Jeśli jednak coś wykracza poza zakres jego wiedzy, powinien bez wahania (i bez ukrywania tego) skorzystać z umiejętności specjalistów w danej dziedzinie.