Kasa fiskalna to konieczność?

Nie dla każdego. Choć grupa uprzywilejowanych przedsiębiorców co jakiś czas się zmniejsza, nadal nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać kasę rejestrującą.

Podstawowa zasada jest taka, że kasę fiskalną musi posiadać (i używać!) każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (oraz rolnikom ryczałtowym).

Oznacza to, że jeśli Twoja firma obsługuje jedynie inne firmy i nie ma do czynienia z konsumentami, kasa rejestrująca nie będzie potrzebna. Jeśli natomiast działasz dla osób fizycznych, kasa jest wymogiem. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana?

Kasy rejestrującej nie musi posiadać przedsiębiorca, który w ciągu roku podatkowego osiągnął obroty niższe niż 40 tys. zł netto ze sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności. Ale uwaga!

Jeśli jest to pierwszy rok prowadzenia firmy, limit ten wynosi tylko 20 tys. zł.

Do końca roku 2012 istnieją także inne zwolnienia:
zwolnienie z tytułu niewielkiej liczby świadczonych usług (gdy na każdą usługę wystawiana jest faktura, a przedsiębiorca wykonuje w ciągu roku mniej niż 50 usług dla mniej niż 20 klientów)
– zwolnienie ze względu na formę zapłaty (gdy sprzedaż dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem przelewów i/lub przekazów)
– zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży (gdy ponad 80% obrotów stanowi sprzedaż objęta zwolnieniem z posiadania kasy, opisanym poniżej)

Posiadanie kasy nie jest obowiązkowe, jeśli firma świadczy m.in.:
– usługi komunalne i sieciowe
– usługi telekomunikacyjne
– usługi komunikacji miejskie
– organizację obozowisk dla dzieci
– sprzedaż przy zastosowaniu automatów
– usługi pocztowe i kurierskie
– usługi administracji publicznej
– usługi ubezpieczeniowe
– usługi edukacyjne
– niektóre usługi związane z rolnictwem.

Kiedy kasa fiskalna jest wymagana?

Nie ważne jednak jak małe Twoja firma ma obroty. Nic nie uchroni jej przed kasą fiskalną, jeśli zajmujesz się:
– świadczeniem usług taksówkarskich lub przewozem osób
– sprzedażą płyt CD i DVD
– sprzedażą metali szlachetnych
– sprzedażą sprzętem elektronicznym i fotograficznym
– sprzedażą paliw
– sprzedażą wyrobów tytoniowych
– sprzedażą napojów alkoholowych
– sprzedażą części samochodowych.

Szczegóły określa Ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z późniejszymi zmianami.

MP

Fot. Getty Images