Prywatne urządzenia także w pracy

Młodzi specjaliści w wieku 22-29 lat, należący do pokolenia Milenium, polegają na swoich własnych urządzeniach nie tylko w życiu prywatnym, ale również w pracy.

Smartfony są urządzeniami prywatnymi, które „milenialsi” najchętniej biorą do pracy. Aż 88% młodych specjalistów zabiera ze sobą prywatny smartfon do pracy. W przypadku laptopów robi tak 23%, a tabletów – 25% badanych.

W przeciwnym kierunku urządzenia wędrują jeszcze częściej. Regularnie do domu służbowe smarfony zabiera 95% „milenialsów”. Rzadziej korzystają oni w domu ze służbowych laptopów (55%) i tabletów (68%).

Spośród osób, które przynoszą do pracy własne urządzenia, ponad jedna trzecia korzysta z nich wyłącznie do celów prywatnych. Jako główny powód badani podawali strach przed pracodawcami wtrącającymi się w ich życie osobiste. Podczas korzystania ze służbowych urządzeń takie zagrożenie wzrasta.

Z badania Ericsson ConsumerLab wynika, że prywatne urządzenia w większości wykorzystywane są do celów służbowych, tj. mailowanie (47%), smsowanie (36%) i wykonywanie połączeń głosowych (39%).

Z drugiej strony, prawie połowa Milenialsów (49%) wykorzystuje prywatne urządzenia w pracy do korzystania z sieci społecznościowych.

55% przedstawicieli pokolenia Milenium ma tylko jeden telefon, który służy zarówno do spraw służbowych, jak i prywatnych. Spośród wszystkich badanych aż 45% osób opłaca wydatki związane z telefonią w celach służbowych.