Efektywna praca zespołowa

Efektywna praca zespołowa

Czy kiedykolwiek zastanawiało cię to dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych? Efektywna praca zespołowa jest dużym ułatwieniem, bo nie trzeba myśleć w pojedynkę, ale powoduje również wiele trudności ze względu na obecność różnorodnych osób w grupie. Czynniki, które wpływają na sukces  pracy w zespole występują zarówno w samej drużynie i w środowisku pracy w którym musi ona funkcjonować.

Oto zestaw wskazówek, które są kluczem do skutecznej pracy zespołowej.

Zespół jako jeden organizm musi rozumieć cele i zobowiązać się do ich osiągnięcia. Jasno określony kierunek i ustalenie priorytetów w działaniu to nieodłączny element skutecznej pracy zespołowej.

Ważne jest, aby stworzyć w zespole atmosferę, która zachęca do wyrażania swoich myśli i poglądów na temat celu, który przyświeca teamowi. Członkowie zespołu muszą ufać sobie nawzajem i szanować poglądy innych na dany temat.

Aby komunikacja miała otwarty charakter, członkowie grupy muszą czuć się swobodnie w swoim towarzystwie. Każdy musi mieć prawo do wyrażania swoich myśli, opinii i potencjalnych rozwiązań problemów.

Członkowie zespołu mając silne poczucie przynależności do grupy są bardziej zaangażowani w decyzje i działania teamu. To poczucie pojawia się z czasem, kiedy grupa intensywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Każdy osoba w grupie powinien znać swoje miejsce i rozumieć swoją rolę. Niezwykle istotne jest, aby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny, aby członkowie zespołu nie wchodzili sobie w drogę. Dodatkowo każda grupa potrzebuje lidera, czyli osoby sprawującej kontrolę nad resztą. Już na samym początku pracy warto ustalić kto koordynuje pracą grupy i kto jest za nią odpowiedzialny. Zapobiega to sytuacji, której dwie osoby jednocześnie próbują przejąć kontrolę nad grupą.

Kolejną ważną kwestią jest dostęp do informacji dla każdego członka zespołu. Każdy osoba musi wiedzieć co się dzieje z projektem i na jakim etapie są prace. Motywacja to również nieodłączny element efektywnej pracy zespołowej. Warto dopingować cały zespół, motywować na rozmaite sposoby i dziękować za wykonaną pracę.

Kontrola postępów i plan działania znacznie usprawnią proces działania zespołu. Bez planu ciężko będzie zapanować na licznymi zadaniami każdego z członków zespołu. Taki plan musi powstać jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Bieżące kontrolowanie wykonywanych zadań, pomaga naprawić ewentualne błędy lub wprowadzić ulepszenia.

  • Alex

    Zgadzam się w 100%, przejrzystość i sprawna komunikacja są filarami najbardziej innowacyjnych trendów w zarządzaniu. Im lepszy przepływ informacji, tym większa skuteczność działań pracowników. Warto też dodać, że właściwe oprogramowanie podnosi poziom komunikacji w całej firmie i wspomaga jej rozwój, np. Odeela.