Zarządzanie pracownikami w terenie

Wraz z cyfryzującą się rzeczywistością mobilność staje się coraz bardziej popularnym sposobem prowadzenia działalności. Jak prawidłowo zarządzać pracownikami, by efektywnie wykonywali swoje zadania, biznes się rozwijał, a klienci zyskali satysfakcję? Potrzebne są nie tylko odpowiednie kompetencje ludzi. Dzisiaj liczą się również, a może przede wszystkim, właściwe rozwiązania technologiczne.

By odnieść sukces w obszarze virtual managementu potrzebne są przede wszystkim odpowiednie kompetencje menedżerów – obok wiedzy merytorycznej musi cechować ich też odpowiednia osobowość. Liczą się głównie umiejętność precyzyjnego formułowania celów, otwartość na propozycje i nowe rozwiązania, zdolność budowania relacji. Jednak pracujący poza siedzibą firmy marketingowcy, handlowcy, doradcy, agenci i inni mobilni pracownicy potrzebują dzisiaj już nie tylko wsparcia dobrze zorganizowanych osób. Do skutecznego zarządzania ich pracą w terenie niezbędne są dziś systemy informatyczne, zwłaszcza rozwiązania mobilne.

Przykład płynie od sprzedawców

Dobrze widać to na przykładzie sprzedawców – dzięki mobilnym aplikacjom przedstawiciele sprzedaży mogą pobrać subskrypcje niezbędne w czasie spotkania z klientem w terenie. Nowoczesne rozwiązania, dające możliwość przechowywania danych w chmurze, pozwalają pracownikom działającym poza biurem na korzystanie z zasobów informacyjnych firmy niezależnie od miejsca i czasu. Mobilność pozwala też sprzedawcom na szybką aktualizację danych na temat klienta i bieżące planowanie działań. Szybki i łatwy dostęp do informacji to szansa odniesienia wymiernych korzyści – zwiększenia wydajności przedstawicieli sprzedaży, szybką reakcję na potrzeby klienta oraz zbudowanie z nim właściwych relacji.

Wszechstronny system – wiele możliwości

Jednak by zyskać na mobilnych rozwiązaniach, trzeba wybrać system najlepiej dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Najbardziej wszechstronne są te programy, które pozwalają na zarządzanie czasem pracowników w terenie (dokładne określenie planowanego i rzeczywistego czasu wykonania zadań), agregowanie danych na ich temat oraz informacji związanych z kompetencjami, a także na analizę i kontrolę. Mobilny charakter tych rozwiązań sprawia, że działający w terenie pracownicy mogą być powiadamiani o przydzielanych im zadaniach w każdym miejscu i o każdej porze, dzięki czemu mogą reagować na zmiany w czasie rzeczywistym. A możliwość wydruku z urządzenia mobilnego czy elektroniczny podpis, tak jak w przypadku systemów ERP 2.0 tworzonych przez Comarch, działają na rzecz maksymalnego wykorzystania wizyty w terenie i zwiększenia satysfakcji klienta. Dając przy okazji szansę redukcji kosztów oraz podniesienia efektywności pracowników i osiągnięcia większych zysków. Rozwiązanie mobilne pozwala włączyć w planowanie zasobów przedsiębiorstwa osoby, które ze względu na pracę w terenie nie mogły do tej pory na bieżąco korzystać z danych.

Mobile – klucz do silnego biznesu.

Badanie nad świadczeniem usług w terenie, przeprowadzone w 2012 roku przez Aberdeen, wykazało, że ponad 50% czołowych firm na świecie uznało inwestycje w mobilne narzędzia za najważniejszą inicjatywę zmierzającą do poprawienia wyników zespołów serwisowych działających w terenie. Eksperci zwracają uwagę, że wybranie elastycznego, wszechstronnego programu, który integruje wewnętrzne systemy w firmie i pozwala pracownikom na zdalne wykonywanie zadań (przy wykorzystaniu danych, które powstają w drodze tej integracji), to dzisiaj podstawowy czynnik sukcesu w budowaniu silnego biznesu.