Kontrowersyjna, lecz skuteczna strategia biznesu.

Jak poukładać biznes i którą z dróg rozwoju podążać, by osiągnąć sukces? Jak wykorzystać szanse rynkowe? Jak zaplanować strategię i skutecznie ją realizować? To tylko część z kluczowych pytań, na które odpowiedzi poszukiwali twórcy firmy Rocket Internet. Wybrali dość kontrowersyjną – z punktu widzenia otoczenia biznesowego – strategię prowadzenia biznesu. Okazała się ona niezwykle skuteczna!

Na czym polega to kontrowersyjne działanie firmy, które pozwoliło na wykreowanie tak znanych i silnych marek, jak Zalando, Jumia, Wimdu czy home24? Podejście twórców firmy Rocket Internet, braci Samwer, do biznesu wiąże się z naśladownictwem projektów internetowych, które osiągnęły spektakularny sukces rynkowy. W podejściu tym dodatkowo chodzi o dążenie do perfekcji i doskonałości operacyjnej firmy. Sukces każdego nowego przedsięwzięcia gwarantuje bowiem wykonanie go jeszcze lepiej i bardziej efektywnie od konkurenta.

Liderzy rynku

Dynamiczne modele biznesu – jak te zastosowane przy budowie portalu www.wimdu.pl (pośredniczącego w wynajmie prywatnych mieszkań) – choć z reguły są obciążone większym ryzykiem, to mogą przynieść znacznie większe zyski. Mogą też przyczynić się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.

Co ważne, bycie liderem na rynku nie oznacza od razu konieczności zaistnienia na nim
w pierwszej kolejności. Wygrać z konkurentami można bowiem nie tylko wyprzedzając ich
i oferując unikatowy produkt lub usługę. Można do tego dojść także dzięki byciu najlepszym na danym rynku! I to jest właśnie meritum powodzenia strategii obranej przez Rocket Internet.

Strategie naśladowcze

Ze strategiami naśladowczymi na rynku mamy do czynienia od dawna. Nie w każdej jednak sytuacji przynoszą one spodziewane efekty. Dzięki naśladownictwu sukcesy w ostatnich latach odnosiło dużo firm sprzedających swoje produkty lub usługi na rynkach lokalnych.

Praktyka zna również sporo przykładów odtwarzania (i to z dużym sukcesem) produktów lub usług oferowanych w USA i oferowania ich w Europie. Prawdopodobieństwo tego, że spotkają się one z dobrym odbiorem klientów krajów europejskich, jest równie duże.

Monitorowanie wyników

Efektywność działania firmy Rocket Internet – od początku jej istnienia (czyli od 2007 r.) – zagwarantowało bieżące monitorowanie i rozliczanie realizowanych projektów. Dotyczy to każdego z etapów działania, od analizy rynku i możliwości realizacji pomysłów do ich uruchomienia i funkcjonowania.

To rynek ostatecznie weryfikuje zasadność funkcjonowania produktu lub usługi. Ważne jest jednak, by mieć nad tym procesem pełną kontrolę – m.in. dzięki pomiarom kluczowych wskaźników efektywności, rozliczaniu planów, budżetów i badaniu zaistniałych odchyleń. I to się menedżerom Rocket Internet znakomicie udaje. Firma nie tylko potrafi w porę reagować i eliminować biznesy, które nie osiągają spodziewanych wyników, ale też podnosić efektywność tych, które rokują dobrze, lecz wymagają usprawnień.