ZUS Biuro Terenowe w Staszowie

ZUS Biuro Terenowe w Staszowie

(podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)

Adres
Telefony
Zasięg terytorialny
28-200 Staszów

ul. Długa 10
Tel.: (15) 864-70-26
Fax.: (15) 864-27-76
Gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów,
Kierownik Biura Terenowego:
Małgorzata Juszyńska
Dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Informacja o godzinach urzędowania 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00
Informacja o godzinach przyjęć klientów 8.00-16.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-16.00 8.00-15.00
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków
Termin i miejsce przyjmowania klientów
Kierownik codziennie, w godzinach pracy
Kierownicy komórek organizacyjnych codziennie, w godzinach pracy