200 tys. euro dofinansowania

Inkubator Obserwatorium Zarządzania (IOZ) rozpoczął kolejny nabór innowacyjnych pomysłów biznesowych. Pojedynczy projekt może uzyskać do 200 tys. euro wparcia finansowego.

Pomysłodawcy, którzy pomyślnie przejdą wszystkie etapy projektu, mają możliwość uzyskać nie tylko kapitał na uruchomienie firmy, ale także wsparcie merytoryczne ekspertów, analizy biznesowe, doradztwo w zarządzaniu oraz profesjonalnie przygotowany biznesplan. Inwestycja w pojedynczy pomysł na biznes nie może przekroczyć 200 tys. euro (tj. ok. 800.000 zł).

Inwestycje IOZ związane są z rynkiem nowych mediów i technologii. Obszarem szczególnego zainteresowania są rozwiązania z zakresu marketingu (SEM, SEO, social media, reklama w Internecie), oprogramowania video, systemów do zarządzania i przekazywania wiedzy/kształcenia na odległość, aplikacji mobilnych, rozwiązania WEB 3.0 oraz cloud computing.

Do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania mogą swoje pomysły biznesowe zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i jednostki posiadające osobowość prawną. Należy jednak pamiętać, że IOZ nie inwestują w przedsiębiorstwa. W każdym przypadku zakładana jest z pomysłodawcą nowa spółka.

Przykładowo: istniejąca firma (będąca np. własnością bądź współwłasnością Pomysłodawcy) może być udziałowcem nowej spółki.

Jeśli masz innowacyjny i dochodowy pomysł na biznes, zgłoś go do IOZ. Opisz jego ideę w formularzu on-line dostępnym na stronie www.inkubator.obserwatorium.pl i przekonaj organizatorów, że właśnie w Twój warto zainwestować. Obecny nabór trwa do 28 lutego 2013 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.