Jak uzyskać NIP dla firmy?

Choć w przypadku osób fizycznych numer NIP został zastąpiony numerem PESEL, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Choć wymóg posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej został znacznie ograniczony na skutek nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która obowiązuje od września ubiegłego roku, w niektórych przypadkach jest on obowiązkowy.

Podatnikami zobowiązanymi do legitymowania się w celach podatkowych jedynie numerem PESEL, zostały bowiem objęte tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Reszta podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorcy zaczynający dopiero swoją przygodę z biznesem, muszą posiadać NIP.

Wspomniana nowelizacja w znacznym stopniu uprościła procedury związane z nadaniem nowego identyfikatora podatkowego. Wydanie decyzji podatkowej w tym zakresie nie jest już konieczne.

Wystarczy zgłoszenie do CEIDG

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Warto pamiętać, że zgłoszenie to ma charakter jednorazowy, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, jak również liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, czy też liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgłoszenie to powinno zawierać w pierwszej kolejności dane podatnika ubiegającego się o nadanie numeru NIP. Dokumentem przewidzianym w tym celu jest formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tylko jeden dzień oczekiwania

Efektem złożenia wniosku jest uzyskanie informacji zwrotnej od naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącej potwierdzenia nadania numeru NIP, które następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej okres oczekiwania został ograniczony do niezbędnego minimum.

Potwierdzenie nadania NIP wydaje się bowiem nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Przeczytaj także: Nowe zasady rejestrowania firmy

Elżbieta Węcławik, Iwona Cackowska -Tax Care, opr. mp

Fot. Getty Images