Jak wypełnić druk ZUS ZZA? Instrukcja

Formularz Zgłoszenia do Ubezpieczenia Zdrowotnego (ZZA) muszą złożyć w ZUS wszyscy przedsiębiorcy – nawet ci, którzy wykonują działalność gospodarczą, będąc jednocześnie zatrudnionymi na etacie.

Formularz ZUS ZZA (pierwsza strona)

Druk ZZA sprawia początkującym przedsiębiorcom nieco kłopotów, ponieważ jego wypełnienie wymaga pewnej wiedzy. Dlatego przyda się kilka zdań wyjaśnienia.

Jeśli dopiero założyłeś firmę, zaznacz krzyżykiem okienko w lewym górnym rogu formularza, a następnie przejdź do Danych Identyfikacyjnych Płatnika Składek. Już tu czeka Cię niespodzianka – choć druk posiada miejsce na wpisanie numeru NIP, nie wpisuj go! NIP i PESEL najlepiej pozostawić puste i dopiero przy stanowisku obsługi w ZUS dowiedzieć się, który numer wpisać. W różnych oddziałach można spotkać się z odmiennymi zaleceniami w tym względzie (o czym autor tego tekstu przekonał się na własnej skórze).

Dane Identyfikacyjne Osoby Zgłaszanej do Ubezpieczenia wypełnij dokładnie tak samo jak sekcję poprzednią.

Nie rozpędzaj się jednak. Zanim wypełnisz Dane Ewidencyjne Osoby Zgłaszanej do Ubezpieczenia, zwróć uwagę na to, że pierwsza rubryka w tej sekcji wymaga wpisania Twojego DRUGIEGO (a nie pierwszego) imienia (o ile takie masz). Dalej wpisujesz nazwisko rodowe, a więc takie, jakie przypisano Ci po urodzeniu, obywatelstwo i płeć.

Tytuł Ubezpieczenia. To już nie jest takie proste. 05 70 00 to kod, który powinny wpisać osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej, a więc obejmują je tzw. preferencyjne stawki ZUS. Osoby, które nie mają prawa do zniżki, wpisują najczęściej kod 05 10 00. Więcej kodów znajdziesz na następnej stronie.

Uzupełnienie Danych o Obowiązkowym Ubezpieczeniu Zdrowotnym wymaga wpisania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z datą podaną we wniosku CEIDG) oraz kodu właściwego Narodowego Funduszu Zdrowia. Każde województwo ma inny kod: 01R – Dolnośląski, 02R – Kujawsko-Pomorski, 03R – Lubelski, 04R – Lubuski, 05R – Łódzki, 06R – Małopolski, 07R – Mazowiecki, 08R – Opolski, 09R – Podkarpacki, 10R – Podlaski, 11R – Pomorski, 12R – Śląski, 13R – Świętkorzyski, 14R – Warmiński-Mazurski, 15R – Wielkopolski, 16R – Zachodniopomorski.

Sekcję VII wypełniasz tylko wtedy, jeśli chcesz zostać objęty dodatkowym (oddzielnie płatnym) dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kolejne sekcje to dane adresowe, które także należy wypełnić.

Jeśli zakładasz firmę, to jesteś jednocześnie płatnikiem oraz osobą zgłaszaną do ubezpieczenia. W związku z tym podpisujesz się dwa razy – po lewej oraz po prawej stronie formularza. Pieczątka nie jest wymagana.

Tak wypełniony formularz powinieneś zgłosić w ZUS właściwym ze względu na Twoje miejsce zameldowania w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, a potem w ciągu 7 dni od zaistnienia jakichkolwiek zmian. Druk ten będziesz musiał wypełnić i złożyć także po każdorazowym zatrudnieniu (zwolnieniu) pracownika, przy czym wtedy kodem tytułu ubezpieczenia najczęściej jest 01 10 00. Pracownik musi podpisać się jako osoba zgłaszana do ubezpieczenia.

Na następnej stronie: Pełna lista kodów ubezpieczenia