VAT-R. Jak wypełnić?

VAT-R musi złożyć w urzędzie skarbowym każdy, kto chce (lub musi) być „vatowcem”. Również zgłoszenie zmian odbywa się na formularzu VAT-R.

Formularz VAT-R składamy w dwóch sytuacjach. Pierwsza ma miejsce wówczas, gdy zamierzamy zarejestrować się jako płatnicy VAT. Wtedy formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności (siedziby firmy) jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury VAT.

Druga sytuacja jest wtedy, gdy zmieniamy dane, przy czym zmianą będzie np. zarejestrowanie się do VAT-UE. Aby zaoszczędzić sobie wizyt w urzędzie, najlepiej zrobić to od razu. Nawet jeśli nie prowadzisz importu ani eksportu, VAT-UE może Ci się przydać np. podczas zamawiania reklam w Google lub na Facebooku, ponieważ wiąże się to z importem usług.

Rejestracja do VAT-R wiąże się z opłatą. Do urzędu skarbowego należy przynieść potwierdzenie wpłaty dokonanej w urzędzie gminy/miasta/dzielnicy właściwym ze względu na… siedzibę urzędu skarbowego.

UWAGA! Może się zdarzyć, że urząd skarbowy obsługujący dzielnicę X znajduje się na terenie dzielnicy Y – wówczas opłaty dokonujemy w urzędzie dzielnicy Y.

Aktualizacje VAT-R są zwolnione z opłat.

Dane identyfikacyjne

Zaczynamy od podania NIP-u. Następnie określamy cel złożenia wniosku. Zaznaczamy X w okienku „rejestracyjny”, jeśli dopiero zgłaszamy się do VAT-u lub „aktualizacja”, jeśli jest to nasz kolejny VAT-R.

W pozycji 5. wpisujemy nazwę urzędu skarbowego, do którego składamy formularz, np. Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście.

Pozycje 6. i 7. w większości przypadków pozostawiamy puste (wypełniają je podatnicy mający firmy zarejestrowane poza Polską).

W przypadku rejestracji do VAT sekcje 8. i 9. pozostawiamy puste.

Jeśli wprowadzane zmiany nie dotyczą zmiany urzędu, należy zaznaczyć 8.1., a pole poniżej pozostawić puste.

W pozycji 8.2. zaznaczamy X tylko wtedy, jeśli dokonujemy zmiany, która skutkuje zmianą urzędu skarbowego, któremu podlegamy, a więc najczęściej wtedy, gdy zmienił się adres głównej siedziby firmy. Niżej należy wpisać nazwę poprzedniego urzędu skarbowego, np. Urząd Skarbowy w Siedlcach.

Dane identyfikacyjne (B.1.) podatnika wypełniają już wszyscy bez wyjątku. Jeśli jesteś osobą, która rejestrowała się przez system CEIDG lub w urzędzie gminy, zakreśl kratkę 10.2. Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wybierz 10.1.

WAŻNE! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (czyli większość samodzielnych przedsiębiorców) w kolejnych rubrykach 11-14 wpisuje swoje dane osobiste, a nie firmowe.

Osoby fizyczne wpisują w te rubryki imię i nazwisko, imię ojca i matki, PESEL oraz datę urodzenia.

Podobna zasada obowiązuje w rubryce B.2. Osoby fizyczne NIE WPISUJĄ adresu firmy, ale swój adres zamieszkania.