Własna firma, ale trzy adresy

Czy to możliwe, by Twoja firma, nie posiadając ani jednego oddziału, posługiwała się trzema różnymi adresami? W pewnym sensie tak…

Wypełniając wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres powinieneś wpisać w trzech rubrykach. To dlatego, że zamiast jednego, możesz wskazać dwa, a nawet trzy adresy.

Z punktu widzenia prowadzonej działalności, najważniejszy powinien być adres firmy. Jest to adres rejestrowy, a więc taki, pod którym działalność powinna być faktycznie prowadzona. W praktyce bywa z tym różnie, ponieważ możliwe jest wykorzystanie tzw. adresu wirtualnego – oznacza to, że możesz wynająć w innej firmie prawo do zarejestrowania adresu własnej działalności pod jej adresem.

Jeśli wynajmujesz oddzielny lokal na firmę (lub korzystasz z adresu wirtualnego), miejsce prowadzenia działalności będzie inne niż Twoje miejsce zameldowania.

Ale to nie wszystko. Może się zdarzyć, że np. czasowo przebywasz poza adresem stałego pobytu lub też, że korzystasz z usług biura rachunkowego. Jeśli dokumenty firmy przechowujesz pod innym adresem niż miejsce zameldowania bądź wykonywania działalności, także ten trzeci adres powinieneś wskazać w dokumentach.

Możesz więc wskazać trzy różne adresy:
1 – adres prowadzenia działalności gospodarczej (siedziba firmy)
2 – adres zameldowania
3 – adres przechowywanych dokumentów.

To rozróżnienie ma uzasadnienie podatkowe. Pierwszy adres będzie ważny ze względu na rozliczanie podatku VAT, drugi adres zainteresuje urząd skarbowy rozliczający Twój podatek dochodowy, trzeci adres będzie właściwy w razie kontroli dokumentów przez którykolwiek urząd.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli adres firmy znajduje się na terenie innej gminy niż adres zameldowania, możesz podlegać dwóm różnym urzędom skarbowym.

MP

Fot. Getty Images