NC+ ma zapłacić 11 mln kary

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że właściciel marki NC+ złamał prawo. Spółka ITI Neovision ma zapłacić karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W odpowiedzi na skargi wpływające od zbulwersowanych klientów platformy N, w kwietniu UOKiK wszczął postępowanie administracyjne.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły działania spółki dotyczące wprowadzenia oferty NC+, polegające na zmianie warunków umów o świadczenie usług dostępu do programów telewizji satelitarnej. Chodziło przede wszystkim o zmiany dotyczące cen usług, oferty programowej oraz okresu obowiązywania umów.

Jak podał UOKiK, spółka ITI Neovision jednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami platformy N, złamała prawo. Treść umów nie stanowiła podstawy do dokonania takiej zmiany. Poza tym, jednostronna zmiana warunków umowy naruszała dobre obyczaje, ponieważ dotyczyła również umów zawartych na czas oznaczony.

Urząd zakwestionował także sposób przekazywania informacji o zmianie umowy konsumentom oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na ofertę NC+.

– Nawet rozważni konsumenci mogli nie dostrzec informacji o zmianie warunków zawartych w piśmie prezentującym głównie ofertę programową nowego operatora. Skutkiem tego nie mogli oni świadomie zdecydować o wyborze najkorzystniejszej oferty. Niezgodne z prawem były również przewidziane przez spółkę zbyt krótkie terminy na podjęcie decyzji co do przyszłej umowy. Jednocześnie w przypadku braku odpowiedzi konsumenta następowało niezgodne z prawem automatyczne zastępowanie starej oferty nową – twierdzi prezes UOKiK.

Według UOKiK spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, w tym m.in. zasady lojalnego zachowania kontrahenta wobec konsumenta, dotrzymywania umów oraz uczciwości w wykonywaniu zobowiązań. Prezes UOKiK nałożyła na spółkę obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanych działań, w tym liczne obowiązki informacyjne uzależnione od sytuacji, w jakiej znaleźli się abonenci ITI Neovision.

W stosunku do abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy, spółka ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu wyboru przez nich oferty NC+

Abonentów, którzy wypowiedzieli umowy, spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą anulować swoje wypowiedzenie. Wówczas będą im świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed wypowiedzeniem umowy do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty NC+.

Abonentów, którzy wybrali ofertę NC+, spółka ma poinformować, że do 31 maja mogą odstąpić od wybranej oferty NC+. Wówczas będą świadczone usługi telewizyjne na warunkach obowiązujących przed dokonaniem wyboru oferty NC+ do końca oznaczonego okresu lub do czasu wyboru przez nich oferty NC+.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na ITI Neovision UOKiK nałożył sankcję finansową – 10 mln 841 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

MP