Biały i czarny wywiad gospodarczy – czym się różnią?

Wywiad gospodarczy najczęściej jest omawiany w negatywnym znaczeniu. Tymczasem nie jest on tożsamy ze szpiegostwem gospodarczym. Detektywi posługujący się tzw. „białym” wywiadem gospodarczym działają według zasad etyki biznesowej. Czym zatem szczegółowo różni się między sobą „biały” i „czarny” wywiad gospodarczy?   Pojęcie wywiadu gospodarczego

 

Wywiad gospodarczy jest pojęciem często wykorzystywanym w biznesie, choć niekoniecznie w odpowiednim kontekście. Pod pojęciem tym należy rozumieć ogół działań podejmowanych dla pozyskania informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw. Wywiad zmierza do pozyskania, na zlecenie danego podmiotu lub samodzielnie, pożądanych informacji, ich przetwarzaniu i udostępnianiu. Może dotyczyć informacji o sytuacji prawnej, finansowej, handlowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Na ogół takie działania podejmowane są w celu oszacowania ryzyka współpracy z danym podmiotem gospodarczym. „Błędnie wywiad gospodarczy często jest utożsamiany ze szpiegostwem gospodarczym, choć są to dwa zupełnie odmienne pojęcia. Takie stereotypowe postrzeganie wywiadu gospodarczego sprawia, że jego potencjał nie jest odpowiednio wykorzystywany przez przedsiębiorców, a szkoda, ponieważ dzięki niemu mogą zyskać przewagę konkurencyjną i zminimalizować ryzyko podejmowanych przedsięwzięć – wyjaśnia Piotr Łukaszczyk z firmy Detektyw24, świadczącej m.in. usługi wsparcia dla biznesu za pośrednictwem wywiadu gospodarczego.

Biały i czarny wywiad Mianem „białego” wywiadu gospodarczego określa się wszystkie czynności, jakie podejmują wywiadownie gospodarcze w celu pozyskania pożądanych przez siebie lub klienta informacji na temat danego podmiotu gospodarczego. Detektywi posługują się przy tym jawnymi i w pełni etycznymi metodami. Może obejmować swoim zasięgiem analizę opublikowanych sprawozdań finansowych, rozmów z dostawcami i klientami danego przedsiębiorstwa i tym podobne działania.

W odróżnieniu od „białego” wywiadu gospodarczego, „czarny” wywiad można śmiało określić jako szpiegostwo gospodarcze, ponieważ jego celem jest pozyskanie informacji chronionych prawnie lub fizycznie, bez względu na to, jakich metod się przy tym używa. „Czarny” wywiad gospodarczy posługuje się nieetycznymi, często niejawnymi, a nawet nielegalnymi sposobami pozyskania danych, m.in. podsłuchami telefonicznymi czy oprogramowaniem szpiegowskim na komputerach firmowych.