Praca nie tylko dla młodych

Zatrudnianie dojrzałych pracowników przynosi przedsiębiorstwu wymierne korzyści biznesowe – to fakt potwierdzony licznymi przykładami. Jakimi zasadami powinien więc kierować się pracodawca, aby obie strony odczuwały satysfakcję?

W firmie Energa Hydro każdy nowo zatrudniony pracownik wybiera sobie spośród starszych pracowników mentora, który towarzyszy mu w codziennej pracy i przekazuje swoją wiedzę.

Pracownicy są bardziej związani z firmą i czują się za nią odpowiedzialni. To oczywiście skutkuje wysokim zaangażowaniem, dobrą atmosferą i przede wszystkim brakiem rotacji. A to już dla firmy konkretne zyski finansowe – mówi Izabela Wąsik z Energa Hydro.

W obliczu procesu starzenia się ludności, z którym w najbliższych latach przyjdzie nam się zmierzyć, staje się oczywiste i zrozumiałe, że zainteresowanie pracodawców powinno skierować się właśnie w stronę osób w wieku 50+. Niestety, jest to grupa często niedoceniana i zbyt rzadko brana pod uwagę na rynku pracy. To błąd popełniany często przez pracodawców.

Dojrzali pracownicy dysponują bowiem doświadczeniem i umiejętnościami, które są dla przedsiębiorstw bardzo cenne. Poza tym osoby dojrzałe, z reguły lojalne w stosunku do swojej firmy, ograniczają koszty związane z rekrutacją nowego personelu.

Do korzyści bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą należy dodać także bardziej „miękkie” rezultaty, takie jak przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku 50+. Bardzo ważną korzyścią jest również pozytywny, przyjazny wizerunek organizacji jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

Jak pokazuje badanie Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pewne zmiany pomału już widać. Coraz więcej przedsiębiorców świadomie wprowadza elementy zarządzania wiekiem (np. planowanie rozwoju kariery zawodowej, mentoring, szkolenia wewnętrzne, elastyczne godziny pracy), które pomagają zmniejszać koszty w firmie. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Tymczasem badania Bilans Kapitału Ludzkiego pokazały, że w procesie rekrutacji wiek ma w dalszym ciągu duże znaczenie dla pracodawców – preferują oni kandydatów w wieku młodszym lub średnim.

Ważne jest również dostosowanie miejsca pracy do potrzeb starszych pracowników. Na projektowanie wnętrz przyjazne starszym pracownikom (design age-friendly) decyduje się w Europie coraz więcej biur. Działania takie bardzo ocieplają wizerunek, co niewątpliwie zwiększa zaufanie do danego przedsiębiorstwa i buduje lojalność klientów.

Dobrą praktyką jest przenoszenie starszych pracowników na nowe, lepiej dopasowane do ich możliwości i potrzeb stanowiska pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub zaproponowanie im elastycznego czasu pracy.

Wielorakie korzyści – zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw niesie również uczenie się międzypokoleniowe. Taki sposób kształcenia przybierać może w przedsiębiorstwie formę mentoringu, polegającą na tworzeniu par lub zespołów złożonych z osób w różnym wieku.

Dzięki temu starsi pracownicy zyskują autorytet, czują się potrzebni i docenieni, młodsi zaś zdobywają potrzebną wiedzę. Dla przedsiębiorcy oznaczać to może niższe koszty adaptacji nowych pracowników oraz większą wydajność ich pracy.

Fot. Getty Images