Ogromne korzyści ze zorganizowania sektora MSP

Sukces Grupy Zakupowej ZPP Energia – 09.10.2013 został zamknięty nabór do pierwszej Grupy Zakupowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Grupy Zakupowej Energia, której celem był wspólny zakup energii elektrycznej na korzystnych warunkach cenowych.

Zaplanowany cel zaoszczędzenia ponad 1,2 mln PLN został osiągnięty. Jak mówi Jakub Leszczyński, Dyrektor Grup Zakupowych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Zebraliśmy grupę kilkunastu firm, których łączne wydatki na energię wynoszą ponad 5,5 miliona złotych, dzięki czemu osiągnięte oszczędności wahały się od 20 do 50% w zależności od zużycia poszczególnych podmiotów.

Dyrektor Grupy ZPP dodaje, że największe oszczędności zyskały małe firmy, które paradoksalnie podchodziły najbardziej sceptycznie do udziłu w Grupie.

-Tak wysokie zniżki, które udało się uzyskać Grupie Zakupowej ZPP świadczą o dwóch rzeczach. Po pierwsze o wypychaniu cen przez koncerny energetyczne na sektorze MSP, a po drugie o stanie naszej gospodarki powiedział Mariusz Pawlak, Główny Ekonomista ZPP. – Skłonność do dużych rabatów świadczy o słabym popycie na energię. Popyt na energię jest bardzo wyrazistym wskaźnikiem gospodarczym, także wynik Grupy Zakupowej ZPP może świadczyć o tym, że w gospodarce nadal panują nastroje stagnacyjne.

Dzięki zorganizowaniu sektora MSP koncerny przejawiają większą skłonność do udzielania rabatów i chętniej negocjują. Wkrótce grupowy zakup energii zostanie powtórzony a tymczasem w przygotowaniu palny rozszerzenia grup zakupowych o paliwo i ubezpieczenia.

Źródło: ZPP